vinnare

Priser och utmärkelser som förtjänats under år 2018

Maria Karlssons Vandringspris- årets mest allroundmeriterade hund

Raskabo Tazze – Birgitta Persson

Årets Brukshund

Hexgårdens Wilmer-Linda Karlsson

Årets Agilityhund

Krösaskogens Zeke –Rolf Johansson

Årets Rallylydnadshund

Krösaskogens Ylo och Krösaskogens Zeke – Marie-Anne och Rolf Johansson

 

Championat

SE SpCh   Hexgårdens Wilmer- Linda Karlsson

SE AgCh  Krösaskogens Teodor- Rolf Johansson

 

Uppflyttningsplaketter

Lydnad startklass – klass 1  Andreelunds Edwin- Miakel Persson

Bruks Spår Appellklass- Lkl  Andreelunds Edwin- Mikael Persson

Agility klass 2-3   Krösaskogens Zeke – Rolf Johansson

Hoppklass 2-3      Krösaskogens Zeke – Rolf Johansson

 

KM Lydnad

1:a Wille -Linda Karlsson

2:a Geisha- Anette Blomqvist 

3:e Tazze-Birgitta Persson

Förtjänstecken delades ut

Brons till Gun Svensson

Silver till Birgitta Persson