Ansvariga för klubbens olika sektorer

 

Agility                                 Rolf Johansson  070-687 68 16  krosaskogen@live.se

Anläggningen                    Anders Nilsson  070-513 06 58  anders.cilla@telia.com

Rallylydnad                        Susanne Karlsson  070-249 93 53  susanne_karlsson@hotmail.com

Tävling                                Birgitta Persson  070-311 52 82  gitta.persson@gmail.com

Utbildning                          Linda Karlsson  070-838 53 73 lhkarlsson@hotmail.se

Valberedning samman kallande Birgitta Persson  070-311 52 82  gitta.persson@gmail.com

Webbansvarig                   Styrelsen

Serveringen                       Styrelsen

Inköp                                  Anette Blomqvist