Sävsjö Brukshundsklubb

Protokoll Styrelsemöte 15 januari 2019

Närvarande:   Från styrelsen:   Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Anders       Nilsson, Jan Lewin, Anette Blomqvist, Vega Äng

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Vega blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Information om kurser i rallylydnad i Värnamo. Information om att bli SBK-instruktör i rallylydnad.

Inbjudan till föreläsning om prestationspsykologi i Vimmerby

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt 162.453,36 kr

 Vi gick igenom 2019 års budget. Styrelsen godkänner den och presenterar den på   årsmötet.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Det är nya kurser på gång till våren. Det finns 15 föranmälda som visat intresse.

Tävling:

Det planeras för fyra tävlingar i år.

Elitspårtävling                            5/5

Kvällslydnadstävling                  7/6

Söktävling, 3 klasser                11/8

Lydnadstävling, Atomhallen   17/11

 

Vi beställer kapsylöppnare med tryck till tävlingarna.

 

Rallylydnad:  

           ----------------

          Agility:          

          -----------------

 

          Servering:     

          Anette blir tillfrågad om fortsatt ansvar för serveringen. Hon svarar ja.

          Vi köper in pappmuggar och trästickor för att minimera användandet av plastprodukter

           Anläggning:

Jan blir tillfrågad om att bli ansvarig för Anläggningssektorn. Han accepterar det.

Vi bör måla om verandan och altanen i vår.

PR/Hemsida:

Vi tittade på den nya hemsidan. Det beräknas vara klar till den 1/2 2019

§6      Övriga frågor:

Vi beställer smörgåstårta till årsmötet.

Vi ska kolla om det finns intresse för en helgträning i lydnad/bruks och i så fall leta efter en instruktör.

§7     Nästa möte:

          Årsmöte 25 februari  kl.16.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

_________________________________

Sekreterare Helene Strömqvist

 

_________________________________                      ________________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                                     Justerare Vega Äng