På årsmötet delas dessa utmärkelser ut

Maria Karlsson vandringspris till Sävsjö BK:s mest allroundmeriterade hund

Årets Lydnadshund

Årets Brukshund

Årets Agilityhund

Uppflyttningsplaketter

Championat

 

Maria Karlsson Vandringspris

till

Sävsjö BK:s mest allroundmeriterade hund

I Form av ett kopparmått med tillhörande pärm

Vandringspriset delas ut på årsmötet

Statuter

 • Vandringspriset tilldelas den hund som under kalenderåret erhållit högst poäng enligt poängskalan.
 • Endast det bästa resultatet inom varje tävlingsgren får tillgodoräknas som merit.
 • Minst 3 tävlingsgrenar skall ingå. Meriter ska vara intjänade på svenska officiella prov och vara styrkta i form av kopia ur tävlingsbok eller domarkritik.
 • Föraren skall vara medlem i och tävla för Sävsjö BK
 • Priset tillfaller för alltid den hund som lyckas erövra detsamma 4 gånger.
 • Priset tilldelas hunden, oavsett förar- eller ägarbyte.
 • I det fall priset tillfaller någon för alltid kommer klubben att anskaffa ett nytt och på detta sätt låta priset vandra.
 • Hundägaren skall själv till Sävsjö BK:s tävlingssektor insända styrkt meritförteckning före 1 januari.
 • Ägaren till vinnande hund ansvarar för att priset tillsammans med den åtföljande pärmen senast den 5 januari följande år återlämnas till tävlingssektorn i välvårdat skick. Fotografi på hunden med namn och meriter skall vara insatt i pärmen.
 • Dessa statuter kan ändras av Sävsjö BK:s styrelse.
 • Statuterna till viss del ändrade av styrelsen februari 2006.
 • Tillägg av tävlingsgrenarna rallylydnad, freestyle samt ändring av utställningsterminologi, räddningshundprov och poängberäkning agility + hoppklass gjord november 2011. Ändrig av poäng avancerad klass rallylydnad gjord dec 2016.

I       Maria Karlsson och Coryana`s Adino S20797/91

              maria                                           

Uppflyttad till Lydnadsklass III o Högre klass spår. 1 cert på utställning

 

 

Bruksprov: Spår Sök Rapport Skydd

De olika grupperna får räknas som var sin tävlingsgren.

                                                          Godkänd        Uppflyttad     1:plac

Appellklass                          13p                20p                +1p

Lägre klass                          18p                25p                +2p

Högre klass                         23p                30p                +3p

Elitklass                               28p                35p                +4p

                                                                 Cert/certpoäng

Championat  +20p              delt SM +5p  Place SM +10p (1-10 plac)

 

Lydnadsprov                   3: e pris      2:a pris       1:a pris       1:a plac

Startklass                         5p                 7p                 12p              +1p

Klass 1                               7p                 13p              17p              +2p

Klass 2                               10p              16p              22p              +3p

Klass 3                               15p              23p              27p              +4p

Championat +20P         delt SM +5p plac SM +10p (1-10plac)

LD +5p (endast ett får tillgodoräknas)

 

Rallylydnad                     70-79p        80-89p        90-100p     vinst

Nybörjarklass                 1p                 3p                 7p                 +1p              uppflytt +3p

Fortsättningsklass          3p                 7p                 10p              +2p              uppflytt +5p

Avancerad klass             7p                 14p              18p              +3p              uppflytt +7p

Mästarklass                     12p              18p              25p              +5p

Rallylydnadsmästare/Championat  +20p

 

Agility o Hoppklass      ej diskad    plac 6-10    plac 2-5      vinst

Klass 1                               2p                 5p                 8p                 10p

Klass 2                               3p                 8p                 10p              12p

Klass 3                               4p                 10p              12p              15p

Klass 2 kval +5p  Klass 3 kval +7p  Championat +20p

Delt SM +5p plac SM +10p (1-10plac)

 

Freestyle o Heelwork to Music

                                            10-18,4p    18,5-22,4p                        22,5-30p    1:a plac

Klass 1                               5p                 7p                   13p              +2p

Klass 2                               7p                 10p                16p              +3p

Klass 3                               10p              15p                23p              +4p

FSD1/HtM1 +7p  FSD2/HtM2 +10p  FSD3/HtM3

Championat +20p

Utställning

BIS (plac SKK)                  30p              BIG (plac SKK)                 25p

BIR specialklubb             20p              BIR                                     18p

BIM                                    15p              C.I.B m plac före  cacib 14p

CK i championklass m plac före certhund                                11p

Cert                                    10p              CK                                       8p

R-Cert                                7p                 Excellent                           5p

Championklass utan CK  5p              Very Good                       2p

Bevakningshund                                 ej godkänd                                            godkänd

                                                                 10p                                    25p

Räddningshund             ej godkänd                                            godkänd

Anlagstest                        2p                                       5p

SBK I                                  3p                                       7p

SBK II                                 5p                                       15p

SRV prov                          10p                                    25p

Hundförarutbildn                                                     10p

Funktionskontroll          5p                                       20p

 

Vallhundsprov

Godkänd lokalprov       20p

                                            3:e pris       2:a pris       1:a pris       1:a plac

Öppenklass                      22p              23p              25p              +1p

Segrarklass                                            27p              28p              30p              +2p

Certp öppenklass                                                      35p

Certp segrarklass                                                       40p

Championat  +20p  delt SM +5p  plac SM +10p (1-10plac)

 

Viltspårsprov

Godkänd anlagsprov    5p

                                            3:e pris       2:a pris       1:a pris       1:a HP

Öppen klass                     8p                 10p              15p              +1p

Championat +20p         delt SM +10p  plac SM +10p (1-10plac)

 

 

Jaktprov                           3:e pris       2:a pris       1:a pris       1:a HP

Drivande hund               10p              13p              20p              +2p

Ungh/nyb klass              7p                 9p                 12p              +1p

Öppen klass                     10p              12p              15p              +2p

Elit/Segrarklass               15p              20p                                    +2p

Championat +20p         delt SM +5p plac SM +10p (1-10plac)

 

Drag                                  plac 5-10    plac 2-4      plac 1

Nordiskt enspann          10p              15p              20p

Championat +20p         delt SM +10p plac SM +10p (1-10plac)

 

 

 

Följande poäng får endast läggas till, räknas ej som tävlingsgren

 

                                            Ej godkänd                      Godkänd

Korning exteriör             +1p                                    +5p

Korning mentaltest       +1p                                    +15p

MH genomförd                                                          +10p

MH genomförd med skott kolumn 1-2               +15p

 

HD röntgen ua                +2p

AD röntgen                      +2p

Ögonlysning                    +2p

Ögonlysning får räknas obegränsat antal gånger dock högst 1 gång per år

 

Årets Hund Sävsjö BK

Poängberäkning

Årets Lydnadshund: 3 resultat intjänade på svenska officiella prov räknas. Vid lika poäng räknas högst domarpoäng. Inga poäng för 0 pris.

                                            3:e pris          2:a pris          1:a pris

Startklass                            1p                  2p                  3p

Klass1                                  2p                  3p                  4p

Klass2                                  3p                  4p                  5p

Klass3                                  4p                  5p                  6p

Årets Brukshund: 3 resultat intjänade på svenska officiella prov räknas. Vid lika poäng räknas högst domarpoäng. Inga poäng för ej godkänd.

                                            Godk              uppfl              certp             cert

Appellklass                          1p                  4p

Lägre klass                          3p                  6p

Högre klass                         5p                  8p

Elitklass                               6p                                        10p                15p

Årets Agilityhund: 8 resultat intjänade på svenska officiella prov räknas.

Placering                            Klass1            Klass2            Klass3

1                                          9p                  10p                12p

2                                          8P                  9P                  10P

3                                          7P                  8P                  9P

4                                          6P                  7P                  8P

5                                          5P                  6p                  7p

6                                          4p                  5p                  6p

7                                          3p                  3p                  3p

8                                          2p                  2p                  2p

9                                          1p                  1p                  1p

Placering 10och nedåt 1p i alla klasser.

Felfritt lopp = 0 hinderfel + 0 tidsfel = +2p

Uppflyttningspinne   +3p

Cert +10p

Championat +15p

Kval till SM +20p

Plac SM 1-3  +40p  plac 4-10  +10p

Reglerna framtagna av tävlings- och agilitytsektorn februari 2006

Godkända av styrelsen.