Protokoll från styrelsemöten. Justerade protokoll finns arkiverade i klubbstugan.

Svenska Brukshundklubben

Sävsjö BK

Protokoll Styrelsemöte 16 april 2018

Närvarande:   Från styrelsen:   Anders Nilsson, Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene    Strömqvist, Jan Levin, Vega Äng, Anette Blomqvist

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Jan Levin blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Information om läger i Lessebo. Affisch finns på anslagstavlan.

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  162 115,38 kr.

Styrelsen beslutar att gräsklipparkostnaden bokförs på ett och samma år, 2018.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

De flesta kursavgifter har betalts. Det fattas ett fåtal-

Tävling:

Det är 15 anmälda till spårtävlingen 5 maj. Det kommer startas i Högre och Lägre klass.   Gilla ansvarar för köket

          Rallylydnad:   --------------

          Agility:            ---------------

          Servering:

          Anette B köper in lite knäckebröd samt glutenfria frallor och kakor  

Anläggning:

Mikael sköter grävningen till gräsklipparkabeln. Han funderar på att även dränera runt apellplanen samtidigt. Linda ringer Njudungs Energi och kollar upp vart ledningarna går. Det beslutades att stugsektorn fortsättningsvis håller i gräsklipparfrågan.      Anders N kommer hämta vår befintliga gräsklippare och köra den på service.                Det beslutades om städdag söndagen 29/4 kl 10.00. Linda fixar lite korv som vi grillar. Slamtömningen i år blev uppskjuten p.g.a för mycket snö. Den är nu uppskjuten till februari 2019

 

PR/Hemsida:

Styrelsen ska gå in på Hundpoolen.se och titta på olika förslag till ny hemsida.

§6      Övriga frågor:

Gun skriver en inventeringslista för GDPR. Styrelsen är ansvarig för att allt registreras inför GDPR, men Helens namn kommer stå som ansvarig. Vi måste lägga ut en länk på hemsidan gällande GDPR.

Grillen är trasig. Styrelsen beslutar att Gun köper in en ny.                                                                                    Johanna Schindler kommer gärna på ett medlemsmöte. Hon återkommer om när hon kan komma.                                                                                                                                  Gällande poängsystemet vi pratade om förra mötet, så beslutade vi om att ta upp det på nästa medlemsmöte

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 21/5 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

_________________________________

Sekreterare Helene Strömqvist

 

_________________________________                      ________________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                                     Justerare Jan Levin

 

 

Protokoll Styrelsemöte 19 mars 2018

Närvarande:   Från styrelsen:   Anders Nilsson, Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene    Strömqvist, Jan Levin, Vega Äng. Utöver styrelsen är även Marie-Anne Johansson närvarande.

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Anders Nilsson blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Det kommer ske slamtömning v.12 vid klubbhuset. Linda kontaktar företaget om framkomligheten till brunnen

         

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  142.229,38 kr.

Gun ska prata med Ann-Mari Fanger om hur vi ska göra med avskrivning av gräsklipparna.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Kursen Allmänlydnad är full med 11 st. deltagare. Instruktörer är Linda, Wille och Vega. Valpkursen är även den full med 11 st. deltagare. Instruktörer är Birgitta och Anette B. Till kursen Rallylydnad/Agility är det 3 anmälda och 1 intresseanmälan. Instruktörer är Marie-Anne och Rolf.

Allmänlydnadskursen skjuts upp en vecka p.g.a. vädret. Start torsdagen 29/3 istället.

Tävling:

          ----------------

          Rallylydnad:

          -----------------

          Agility:

          -----------------

          Servering:

          Anette B har köpt in kakor och kaffe.

Den som står på Måndagslistan ska koka kaffe och plock fram några kakor. Linda ser till att det finns frallor och ost.

 

Konstituerande styrelsemöte  2018-02-25

Närvarande:

 

Linda Karlsson, Mikael Persson, Anette Blomqvist, Jan Levin, Gun Svensson, Inga Elmersson, Helene Strömqvist

 

 

 

 

 

§1     Mötet öppnas

 

         Ordförande Linda Karlsson öppnar mötet.

 

§2     Upprop och presentation av styrelsen

 

         Ordförande:          Linda Karlsson (1/1 år)

 

         Vice ordförande:  Anders Nilsson (2/2 år)

 

         Sekreterare:          Helene Strömqvist (Fyllnad, 2/2 år)

 

         Kassör:                   Gun Svensson (1/2 år)

 

         Ledamot:                Anette Blomqvist (2/2år)

 

         Ledamot:                Inga Elmersson (1/2 år)

 

         Ledamot:                Jan Lewin (1/2 år)

 

         Suppleant:             Mikael Persson (1/2 år)

 

         Suppleant:             Vega Äng (2/2 år)

 

         Revisor:                  Bernt-Olof Karlsson (1/1 år)

 

         Revisor:                  Ann-Mari Fanger (1/1 år)

 

§3     Val av justerare

 

          Inga Elmersson tillsammans med Ordförande Linda Karlsson

 

§4     Ansvarig / kontaktperson i sektorer

 

         Utbildning:             Linda Karlsson

 

         Hus:                         Anders Nilsson

 

         Tävling:                   Birgitta Persson

 

         Agility:                    Rolf Johansson

 

         Rallylydnad:          Susanne Karlsson

 

         Servering:              Styrelsen där Anette Blomqvist är inköpsansvarig

 

         Djurkyrkogården:   Ann-Sofie Sjögren

 

         Web:                        Vakant

 

 

 

§5   Val av distriktsombud

 

       Distriktsombud:   Linda Karlsson och Anders Nilsson

 

       Suppleanter:        Gun Svensson och Mikael Persson

 

§6   Val av firmatecknare

 

       Det beslutades att Linda Karlsson och Gun Svensson

 

       tecknar klubbens konton var för sig.

 

§7   Protokollförande

 

       Efter godkännande av protokoll av ordförande och justerare, mailar sekreteraren

 

       protokollen till övriga styrelsen, revisorer samt sektorsansvariga. Protokoll skall skrivas

 

       inom två veckor efter gällande möte.

 

§8   Uppdatering av klubbens styrelseledamöter, sektorsansvariga, adresser m.m till

 

       SBK centralt

 

       Gun Svensson

 

§9   Övriga frågor

 

        Inköp kommer göras från Torebrings

 

        Linda fick inköpskort från Coop Konsum

 

        Anette fick bankkort från Swedbank

 

        Förslag togs upp att byta hemsideföretag från Studio S till Hundpoolen.se. Beslut om

 

        detta tas vid senare styrelsemöte.

 

        Klubben har köpt in aktivitetskortlekar. En för inomhusaktiviteter och en för

 

        Utomhusaktiviteter. Dessa kan användas vid kurser och liknande.

 

        Instruktörslista tas fram av Gun.

 

§10  Planering och kallelse styrelsemöten

 

        Vid varje möte bestäms tid för nästkommande möte. Ordförande skickar sms för

 

        påminnelse dagen innan, alt. samma dag som mötet ska äga rum.

 

§11  Nästa styrelsemöte

 

         Måndagen 19/3 kl. 18.30  

 

§12  Mötet avslutas

 

         Linda Karlsson tackar förvisat intresse och avslutar mötet.

 

 

 

______________________________                      ______________________________

 

Ordförande Linda Karlsson                                                           Justerare Inga Elmersson

 

 

 

       

 

         

 

Styrelsemöte  2018-01-15

 § 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Linda Karlsson, Anette Blomqvist, Susanne Karlsson, Annette Roos

§ 2. Till protokolljusterare valdes Anette Blomqvist och till mötesordförande och sekreterare valdes Linda Karlsson.

§ 3. Skrivelser/Post

* Studiefrämjandet inbjuder till en lydnadsträningshelg och Kontaktfältskurs agility och Linda K ansvarar så de läggs upp på klubbens FB sida.

§ 4.Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot per den 31 december fanns det 207 272,83 kr.

* Gun S har upprättat ett budgetförslag och styrelsen gick igenom och godkände att lägga fram förslaget på årsmötet.

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning

* Flera anmälningar till vårens kurser har kommit in och det är mest valp och allmänlydnad som efterfrågas. Linda K kommer kalla till möte så kurserna till våren kan beslutas.

Tävling

* Birgitta P ansvarar för inköp av priser till årsmötet.

Rallylydnad

* Vi avvaktar till lite längre fram med att bestämma datum för rallylydnadstävling i atomhallen för att undvika att krocka med andra tävlingar.

Agility

Servering

* Anette Blomqvist har tackat ja till att ansvara för inköpen till serveringen och Susanne K kommer att överlämna sitt kort för inköp till Anette B.

Anläggningen

PR/Hemsida

Djurkyrkogården

§ 6 Övriga frågor

* Linda K informerade om att atomhallen är hyrd 5 söndagar fr o m 21 jan. Priset är höjt till 40 kr/gång.

* Beslutades att Linda K Beställer smörgåstårta av Helen Madsen till årsmötet.

* Annette R har pratat med fysioterapeuten Joanna Schindler om att komma på medlemsmöte och ge oss en föreläsning i hundhälsa. Styrelsen ställer sig positiv till detta och Annette R håller i planeringen av detta.

§ 7. Nästa möte

* Nästa styrelsemöte beslutas på årsmötet 25 februari.

§ 8. Linda K tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Justeras

……………………………………………………………………………………

Ordförande Linda Karlsson

 

……………………………………………………………………………………

Justerare Anette Blomqvist

 

……………………………………………………………………………………

Sekreterare Linda Karlsson

 

 Styrelsemöte  2017-11-20

 § 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Linda Karlsson, Anette Blomqvist, Susanne Karlsson, Annette Roos

 § 2. Till protokolljusterare valdes Anette Blomqvist och till mötesordförande och sekreterare valdes Linda Karlsson.

 § 3. Skrivelser/Post

 * Studiefrämjandet inbjuder till en lydnadsträningshelg och Kontaktfältskurs agility och Linda K ansvarar så de läggs upp på klubbens FB sida.

§ 4.Ekonomisk rapport

 * Likviditeten är god och på kontot per den 31 december fanns det 207 272,83 kr.

 * Gun S har upprättat ett budgetförslag och styrelsen gick igenom och godkände att lägga fram förslaget på årsmötet.

 § 5. Rapport/sektorerna

 Utbildning

 * Flera anmälningar till vårens kurser har kommit in och det är mest valp och allmänlydnad som efterfrågas. Linda K kommer kalla till möte så kurserna till våren kan beslutas.

 Tävling

 * Birgitta P ansvarar för inköp av priser till årsmötet.

 Rallylydnad

 * Vi avvaktar till lite längre fram med att bestämma datum för rallylydnadstävling i atomhallen för att undvika att krocka med andra tävlingar.

 Agility

 Servering

 * Anette Blomqvist har tackat ja till att ansvara för inköpen till serveringen och Susanne K kommer att överlämna sitt kort för inköp till Anette B.

 Anläggningen

 PR/Hemsida

 Djurkyrkogården

 § 6 Övriga frågor

 * Linda K informerade om att atomhallen är hyrd 5 söndagar fr o m 21 jan. Priset är höjt till 40 kr/gång.

 * Beslutades att Linda K Beställer smörgåstårta av Helen Madsen till årsmötet.

 * Annette R har pratat med fysioterapeuten Joanna Schindler om att komma på medlemsmöte och ge oss en föreläsning i hundhälsa. Styrelsen ställer sig positiv till detta och Annette R håller i planeringen av detta.

 § 7. Nästa möte

 * Nästa styrelsemöte beslutas på årsmötet 25 februari.

 § 8. Linda K tackade för visat intresse och avslutade mötet.

  

 

Justeras

 

……………………………………………………………………………………

 

Ordförande Linda Karlsson

 

 

……………………………………………………………………………………

 

 

Justerare Anette Blomqvist

 

 

……………………………………………………………………………………

 

 

Sekreterare Linda Karlsson

 

 

Styrelsemöte 20171023

 

 Närvarande

Linda Karlsson, Gun Svensson, Anette Roos, Susanne Karlsson, Vega Äng, Anette Blomqvist, Marie Sandqvist

§1 Mötet öppnas

Ordföraren Linda Karlsson öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Anette Blomqvist

§3 Skrivelser / Post

Medlemsavgiften höjs 2018 till 525 kr/år.

§4 Ekonomisk rapport

Vi ligger bra till på kontot just nu.

På kontot tillsammans med kontanter fanns det 219 349,52 kr per den 20171022

§5 Rapport / Sektorer

 • Utbildning

Kursdeltagarna var mycket nöjda med kursen och kursledarna.

Linda Karlson har gått kursen L1. En bra och intressant kurs.

 • Tävling

Uppdatering på Maria Karlssons Vandringspris kommer att ske och Birgitta P ombeds göra detta.

 • Rallylydnad
 • Agility
 • Rus
 • Servering

Det finns kakor i frysen att ta fram till servering.

 • Anläggning

Välkomnar Mikael Persson och Nicklas Thelander till anläggningssektorn.

Linda Karlsson kollar upp Dans Fritidsbod närmare om Gräsklipparen. Det finns utrymme upp till 50 000 kr. Offerten som vi har fått är på 48 500 kr.

De frysar som har krånglat är kollade. De fann inga fel.

Planen har fått 2 nya lampor.

 • PR / Hemsida
 • Djurkyrkogård

§6 Övriga frågor

 • Gun Svensson har kollat upp det mobila bredbandet till klubben. Det som verkar bäst är det på sticka och kontantkort från Telia.
 • Budgetförslag skall in till Gun S senast 1/12.

 

 

§7 Nästa möte

Medlemsmöteden 20171202 kl 15.00.

Medtag en Julklapp för 50 kr så blir det Julklappsleken.

Landgång, Glögg och kaka serveras efter mötet är avslutat. Anmäl senast 20171128.

Årsmöte Söndagen den 20180225 kl 15,00

§8 Mötet avslutas

Linda Karlsson tackar för ett visat intresse och avslutar mötet.

 

 

 

Justerare

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ordföraren Linda Karlsson

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Anette Blomqvist

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sekreterare Marie Sandqvist

 

 

 

Styrelsemöte  2017-09-18

 § 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Linda Karlsson, Anders Nilsson, Annette Roos, Vega Äng, Anette Blomqvist.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Annette Roos och till mötesordförande valdes Anders Nilsson och sekreterare Linda Karlsson.

§ 3. Skrivelser/Post

* Information om uthyrning av inomhushallen i Värnamo har kommit och sätts upp på anslagstavlan. Även en inspirationsdag för instruktörer med Jan Gyllensten sätts även den upp.

§ 4.Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det per den 18 september 220 517,72.

* Resultatet ser bra ut hittills och detta beror på ett större kursutbud under 2017.

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning

* Kurserna är i full igång och vi har 4 kurser i höst. Anders B Allmänlydnad med 7 deltagare, Birgitta P Valpkurs 10 deltagare, Vega Ä Valpkurs 9 deltagare och Marianne och Rolf Agility/Rally 3 deltagare.

* Valpkurserna har köpt in frallor till sina deltagare vilket blivit mycket uppskattat.

* Informationen på Sävsjö veterinärklinik för valpdeltagarna blir ons den 27 sept kl. 18.00.

Tävling

* Linda K bokar upp träning i Atomhallen inför vår lydnadstävling den 26/11. Återkommer med datum och tid.

* Birgitta P har skickat in vilka aktuella utbildade funktionärer vi har till distriktet.

Rallylydnad

Agility

Servering

Anläggningen

* Anbud måste tas in på robotgräsklippare, Anders N tar in från Dans i Vrigstad och Linda K tar in från Bengtssons i Korsberga.

* Vi behöver bli fler i stugsektorn, Linda K hör runt med medlemmarna om någon mer kan vara med i denna sektor.

PR/Hemsida

Djurkyrkogården

* Kyrkogården behöver klippas, datum kommer på sociala medier och hemsidan.

§ 6 Övriga frågor

* Ansvarig för måndagsträningarna bör vara på plats kl 18.00.

* Gun S har tagit in priser på olika bredband till klubben, och styrelsen kom fram till

att Tele 2 var det som passade bäst. 10GB kostnad/månad 149 kr, kostnad för stickan tillkommer men då kan vi säga upp abonnemanget när vi vill. Innan vi bestämmer oss ska Gun S även undersöka möjligheten till kontantkort på Telia.

* Totalt 10 anmälda till föreläsningen av Jenny Wibäck, vi samåker från Sävsjö.

§ 7. Nästa möte

* Nästa styrelsemöte blir måndagen 23 oktober kl. 19.00

§ 8. Anders N tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Justeras

……………………………………………………………………………………

Ordförande Anders Nilsson

 

……………………………………………………………………………………

Justerare Annette Roos

 

……………………………………………………………………………………

Sekreterare Linda Karlsson

 

 

Sävsjö Brukshundsklubb 20170626

 Närvarande

Linda Karlsson, Anders Nilsson, Gun Svensson, Anette Roos, Susanne Karlsson, Anette Blomqvist Marie Sandqvist

§1 Mötet öppnas

Ordföraren Linda Karlsson öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Anette Roos

§3 Skrivelser / Post

Anslag om fördjupad raskunskap sätt upp på anslagstavlan på klubben. Den är den 9-10 September.

§4 Ekonomisk rapport

Gun Svensson har löst in alla gamla pengar.

På kontot tillsammans med kontanter fanns det 195 258,03 kr per den 20170625

§5 Rapport / Sektorer

 • Utbildning

Höra efter om det finns intresserade instruktörer till kurserna i höst.

Diskussion om att kurserna ska vara på 6 ggr i stället för som nu 8 ggr.

 • Tävling

Figuranter efterlyses till söktävlingen

 • Rallylydnad

Det ska upp en skylt som upplyser om att rallylydnadsskyltarna ska plockas in/torkas av efter användandet. Gun Svensson kollar upp det.

 • Agility
 • Servering

I Augusti kommer det att ses över vad som behöver köpas in till kafeterian.

 • Anläggning
 • PR / Hemsida
 • Djurkyrkogård

Sävsjö Veterinärklinik tar inte hand om de avlivade djuren längre utan vi måste hämta dem samma dag nu. Vi diskuterade olika förslag och beslutade att Annette Roos tar upp det med Veterinärkliniken om de kan informera djurägarna att de måste köra djuret till våran klubb och att vi tar emot det där.

§6 Övriga frågor

Diskussion om att man vill göra något för alla som ställer upp och jobbar för klubben.

Lägga ut på FB om idéer för att uppmuntra funktionärerna.

Det blir städ av klubbstugan den 7/9 och den 25/10.

Räcket på framsidan/ingången bör fixas. Anette Blomqvist kollar upp det.

 

 

§7 Nästa möte

Styrelsemöte Måndagen den 7/8 kl 19,00

Medlemsmöte Måndagen den 14/8 kl 19,00

§8 Mötet avslutas

Linda Karlsson tackar för ett visat intresse och avslutar mötet.

 

 

 

Justerare

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ordföraren Linda Karlsson

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Justerare Anette Roos

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sekreterare Marie Sandqvist

 

 

 

Styrelsemöte  2017-05-22

 § 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Linda Karlsson, Anders Nilsson, Annette Roos, Vega Äng, Susanne Karlsson.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Vega Ä och till mötesordförande valdes Anders Nilsson och sekreterare Linda K.

§ 3. Skrivelser/Post

* Inbjudan har kommit om läger i Kalmar över sommaren och den information sätter Linda K upp på anslagstavlan.

§ 4.Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det per den 21 maj 199 225,68.

* Gun S tog upp frågan vad vi gör med gamla pengar som går ut sista juni. Beslut togs av styrelsens att om möjligt växlar Annette Roos in småpengar på Handelsbanken och för över pengarna till klubben och Gun S växlar in sedlarna på Ica och för över dem till klubbens konto.

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning

* Anders Bahls drar igång en FB grupp där vårens allmänlydnads kursdeltagare kan mötas och bestämma träningstider tillsammans.

Tävling

* 16 st anmälda till vår kvällslydnadstävling den 1 juni, vi ställde in klass 3 då det endast var 1 deltagare anmäld.

* Tävlingarna för år 2018 är inskickade till distriktet.

Rallylydnad

* Hittills 66 anmälda till vår rallylydnadstävling den 6 juni, kan bli fler då den fortfarande är öppen.

* Susanne hittade inga svenska flaggor till priser på rallyn utan köpte doftljus istället, styrelsens beslutade med ett ja att det var ok.

* Styrelsen tog också beslut att Susanne ordnar pris till ”domarens pris” ett per klass.

Agility

Servering

* Gun S köper in hamburgare och korv till både lydnads och rallylydnadstävlingen.

Anläggningen

* Ny gräsklippare diskuterades återigen och Anders N fick i uppdrag och utvärdera vad en robotgräsklippare kostar.

PR/Hemsida

Djurkyrkogården

* Ann Sofie S vill köpa in en ny soffa till djurkyrkogården och styrelsens beslutade med ett ja att hon får göra det.

* Slåtter av gräs bestämdes till den 13 juni från kl 16.00.

§ 6 Övriga frågor

* Gun S har fått mail från lurendrejare att hon skall betala ca 3000 euro från klubbens konto, men detta är nu polisanmält och inga pengar har betalts ut.

* Gun S meddelade att även Susanne K är godkänd som tävlingssekreterare i lydnad.

§ 7. Nästa möte

* Nästa styrelsemöte blir måndagen 26 juni kl. 19.00

§ 8. Anders N tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Justeras

……………………………………………………………………………………

Ordförande Anders Nilsson

 

……………………………………………………………………………………

Justerare Vega Äng

 

……………………………………………………………………………………

Sekreterare Linda Karlsson

 

Styrelsemöte

Sävsjö Brukshundsklubb 20170109

Närvarande

Linda Karlsson, Anders Nilsson, Gun Svensson, Anette Roos, Marie Sandqvist

§1 Mötet öppnas

Ordföraren Linda Karlsson öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Anders Nilsson

§3 Skrivelser / Post

 

§4 Ekonomisk rapport

Instruktörerna får de nya reglerna betalda.

Budgeten gicks igenom och beslut om den tas sen på Årsmötet.

§5 Rapport / Sektorer

 • Utbildning
 • Tävling

De nya tävlingsreglerna för instruktörerna finns att hämta hos Gun Svensson.

 • Rallylydnad
 • Agility
 • Rus
 • Servering
 • Anläggning

Offert på den nya gräsklipparen har kommit in. Återkommer om beslut senare.

 • PR / Hemsida
 • Djurkyrkogård

§6 Övriga frågor

 • Atomhallen kommer att bokas upp vid 4 tillfällen som kommer ligga på torsdagar. Med början från v 3-6. Det kommer att kosta 50 kr/person.
 • Beslutade att Linda Karlsson och Birgitta Pettersson köper in materialet som behövs inför tävlingarna detta året.
 • Höra med de nuvarande sektor ansvariga om de vill vara kvar. Linda kollar upp detta.

§7 Nästa möte

Årsmöte den 19/2-17 kl 15,00

§8 Mötet avslutas

Linda Karlsson tackar för ett visat intresse och avslutar mötet.

 

Justerare

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ordföraren Linda Karlsson

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Justerare Anders Nilsson

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Sekreterare Marie Sandqvist

 

 

 

 

Styrelsemöte/Medlemsmöte 2016-12-04

 § 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Annette Roos, Linda Karlsson, Anders Nilsson,Susanne Karlsson utöver styrelsen var det 6 medlemmar närvarande.

§ 2. Till sekreterare valdes Linda Karlsson och som ordförande valdes Anders Nilsson.

§ 3. Till justerare för mötet valdes Anette Blomkvist och Annette Roos.

§ 4. Dagordningen godkändes

§ 5. Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 211 820,72 kr per den 3/12.

* Det är svårt för Klubben att bli av med kontanter, Gun S har förslag om att anmäla oss till Lomis då kan man skicka in kontanter för en kostnad på 89 kr. Gun S fortsätter att undersöka detta.

§ 6. Information från sektorerna

Utbildning

* Linda K har gjort en sammanställning av höstens kurser och alla ledare fick höga betyg. Önskemål fanns om att få gå på staden med valparna, även fler kurstillfällen önskades. Vi tar till oss detta i utbildningssektorn.

* Diskuterades återigen om att vara med på Sävsjöappen för att nå ut till fler med våra kurser, Linda K kontaktar dem igen för checka av kostnaden.

Tävling

* Lydnadstävlingen i atomhallen flöt på bra den 20/11, vi hade många anmälda.

* Birgitta P lade fram förslag om att ändra poängräkningen i rallylydnad för tillgodoräknande till Maria Karlssons vandringspris. I dagsläget kan man få mer poäng i avancerad klass jämfört med lydnadsklass 3.

Styrelsen tog beslutet att ändra poängen för uppflyttning från avancerade klass från 10 p till 7p, detta genomförs omgående.

* Frågetecken om Mia Petersson gått färdigt till tävlingssekreterare, Linda K hör med henne ang detta.

Rallylydnad

* Önskemål finns om prova på Rally och Susanne K ställer sig positiv till detta, datum kommer bestämmas längre fram.

Rus

Servering

* Inköpen måste ses över, pga få anmälda till kurser har försäljning uteblivit och följden har blivit för gammal vara, vi måste sänka lagret.

Anläggning

* Linda K har varit i kontakt med Anita A (Hultsjö IF Atom) ang att köpa deras gamla gräsklippare, de är villiga att sälja, men kan bli problem om den går sönder både med reservdelar och reparatör. Anders N jobbar vidare med andra alternativ.

Djurkyrkogården

§ 7 Övriga frågor

* Beslutades att Birgitta P skickar ut julkort med trisslott till de markägare som bistått med mark till våra brukstävlingar under året.

* Gun S rekommenderade samtliga att läsa om SKK s nya organisation, då SBK kommer bli tvångsanslutna till dem.

* Årsmötet för 2016 beslutades till Söndagen 19/2 – kl. 15.00.

* Julklappslek efter mötet blev uppskattad och många glada skratt blev det.

* Stort tack till Gun S som ordnat med alla förberedelser och goda smörgåsar.

§ 8 Nästa styrelsemöte blir måndagen den 9/1 - 2017 kl. 19.00.

§ 9 Ordförande Linda K avslutade mötet.

 

 

Justeras

…………………………………………………………………………………………………………

Ordförande Anders Nilsson

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

Justerare Anette Blomqvist

 

………………………………………………………………………………………………………….

Justerare Annette Roos

 

………………………………………………………………………………………………………….

Sekreterare Linda Karlsson

 

 

Styrelsemöte 2016-10-24

Närvarande

Linda Karlsson, Anders Nilsson, Gun Svensson, Marie Sandqvist

§1 Mötet öppnas

Ordföraren Linda Karlsson öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Anders Nilsson

§3 Skrivelser / Post

§4 Ekonomisk rapport

På kontot tillsammans med kontanter fanns det 205476,42 kr per den 20161023

Vi beslutade att vid årsskiftet så belastas priserna av medlemmarna konton.

§5 Rapport / Sektorer

 • Utbildning

Fortsätter med prova på kurser framöver med.

Funderingar över vårens kurser. Återkommer med det senare.

 • Tävling

Varit på genomgång av de nya tävlingsreglerna i lydnad. Fortfarande några obesvarade frågor kring det.

 • Rallylydnad

Prova på rallyn blev inställd på grund av för få anmälda.

 • Agility
 • Rus
 • Servering
 • Anläggning

Kortslutning i lamporna på plan. Anders ansvarar att det blir fixat.

Larmet ur funktion. Anders fixar det.

Onsdag den 9/11-16 kl 17 är det städning inomhus av klubbstugan.

 • PR / Hemsida

Adressen till klubbstugan på Hitta.se är fel. Gun fixar detta.

 • Djurkyrkogård

Begravningar har varit den 24/10-16.

§6 Övriga frågor

Förslag på brukshelg framöver. Linda kollar upp det.

Diskussion om man ska köpa ny gräsklippare till nästa år.

På Medlemsmötet den 4/12-16 fixar Gun landgångarna, Linda bakar några kakor och glögg kommer att serveras.

 

§7 Nästa möte

Medlemsmöte Söndagen den 4/12-16 kl 15,00

§8 Mötet avslutas

Linda Karlsson tackar för ett visat intresse och avslutar mötet.

 

 

 

Justerare

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ordföraren Linda Karlsson

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Justerare ?

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sekreterare Marie Sandqvist

 

 

Styrelsemöte 20160919

Närvarande

Linda Karlsson, Gun Svensson, Marie Sandqvist, Anders Nilsson, Anette Roos, Pia Svensson, Susanne Karlsson, Birgitta Persson

§1 Mötet öppnas

Ordföraren Linda Karlsson öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Anette Roos

§3 Skrivelser / Post

Inspirationsdag för instruktörer. Linda mailar ut till instruktörerna.

§4 Ekonomisk rapport

 På kontot tillsammans med kontanter finns det 205 123,12 kr per den 20160918

§5 Rapport / Sektorer

 • Utbildning

Kurserna flyter på bra.

Prova på kurs i spårning blev lyckad. 4 deltagare kom och det var Gun och Ville som höll i det.

Nya prova på kurser kommer att hållas den 16/10-16. Rallylydnad och sök.

 • Tävling

Atomhallen är bokad för träning före tävlingen den 20/11-16.

Atomhallen kommer att bokas upp för träningar inomhus. Detta sker i Januari 2017.

 • Rallylydnad
 • Agility
 • Rus

Diskussion om nedläggning av MH. Beslut kommer senare.

 • Servering

Fungerar bra.

 • Anläggning

Anders  kommer att sköta gräsklippningen v 39 – 40.

Gräsklipparen har varit sönder. Nu är den lagad.

Lampan på gaveln av klubbhuset lyser inte. Linda fixar det.

 • PR / Hemsida

En FB sida som är öppen för allmänheten kommer. Gun fixar den.

 • Djurkyrkogård

Gräsklippning tisdag i v 39 efter kl 16,00. Linda lägger ut det på hemsidan. 

 

§6 Övriga frågor

Medlemsmöte Söndagen den 4/12-16 kl 15,00.

Anmäl om du ska komma.

Paketleken hålls då, så ett paket av max 50 kr medtages.

De nya tävlingsreglerna kommer att tas upp på ett extra möte framöver.

 

§7 Nästa möte

Måndagen den 24/10-16 kl 19,00.

§8 Mötet avslutas

Linda Karlsson tackar för ett visat intresse och avslutar mötet.

 

 

 

Justerare

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

Ordföraren Linda Karlsson

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

Justerare  Anette Roos

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….

Sekreterare Marie Sandqvist

 

 

 

 

Styrelsemöte 20160822

 Närvarande

Susanne Karlsson, Linda Karlsson, Gun Svensson, Marie Sandqvist, Anders Nilsson, Anette Roos

§1 Mötet öppnas

Ordföraren Linda Karlsson öppnar mötet

§2 Val av justerare

Susanne Karlsson

§3 Skrivelser / Post

Fått påpekan om att slamtömningen måste märkas upp bättre.

§4 Ekonomisk rapport

På kontot tillsammans med kontanter fanns det 196 632,37 kr per den 20160822

§5 Rapport / Sektorer

* Utbildning

Kurserna är i full gång. 14 valpar och 6 allmänlydnad. Båda kurserna fungerar bra.

Utskick görs till medlemmar om prova på kurser Sök/Spår/Rally.

* Tävling

KM är inställt p g a för få anmälningar.

Förslag på att införa lite mer lekaktiviteter på tävlingsdagarna kom upp.

* Rallylydnad

Förslag på att man kan ha Lagtävling inom Rallylydnad. 4 st tävlar i lag och de 3 bästa poängen  räknas .

För att få ner rally lydnadsfolket till att träna på klubben ställs rallyvagnen fram på måndagsträningarna.

* Agility

* Rus

Det är fullbokat till den 10/9-16.

* Servering

Går minus för tillfället.

* Anläggning

Larmet ska fixas. Anders Nilsson kollar upp det. 

Vår hjälp klipper gräset t o m v 38

* PR / Hemsida

* Djurkyrkogård

Det behöver klippas 1 gång till. Kollar med Fia om det.

§6 Övriga frågor

Ekipagetavlan behöver uppdateras. Gun Svensson lägger ut det på Hemsidan.

En remiss på de nya lydnadsreglerna är inskickad till SKK.

 

§7 Nästa möte

Måndagen den 19/9-16 kl 19,00

§8 Mötet avslutas

Linda Karlsson tackar för ett visat intresse och avslutar mötet.

 

 

 

Justerare

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Ordföraren Linda Karlsson

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………...

Justerare Susanne Karlsson

 

Styrelsemöte 20160530

Närvarande

Linda Karlsson, Marie Sandqvist, Madelene Jonsson, Vega Äng, Susanne Karlsson, Annette Roos, Gun Svensson, Anders Nilsson, 10 personer utöver styrelsen.

 

§1 Mötet öppnas

Ordföraren Linda Karlsson öppnar mötet.

§2 Val av sekreterare

Marie Sandqvist

§3 Val av protokolljusterare 2 st

Annette Roos, Susanne Karlsson

§4 Godkännande av dagordning

Alla samtyckte till dagordningen

§5 Ekonomisk rapport

Just nu är det underskott i balansräkningen. På kontot tillsammans med kontanter fanns det 193 370,92 per den 20160528

§6 Rapport / Sektorer

* Utbildning

Nya tag inom utbildningen. Förslag framöver på prova på kurser.

En intresseanmälan på Nose Work går ut. Gun kollar upp det.

* Tävling

Träningsledarkort krävs då vi utför träningar i skog och mark med lösa hundar. Gun Svensson ordnar detta.

Nya regler inom tävlingar. Gäller från 31/7-16. Träff den 13/6-16 för att gå igenom dem. Gun meddelar inne på FB.

* Rallylydnad

Tävlingar Måndagen den 6/6-16

* Agility

* Rus

* Servering

All personal är tillsatt

* Anläggning

Svårt med placeringen av planket. Återkommer till det senare.

* PR / Hemsida

* Djurkyrkogård

Gräsklippning den 7/6-16. Alla som kan är välkomna.

 §6 Övriga frågor

Emmeli Lindström har på detta medlemsmöte haft genomgång på hur man utövar grenen Nose Work, vilket var mycket uppskattat av medlemmarna

§7 Nästa möte

Måndagen den 22/8-16 KL 19,00

§8 Mötet avslutas

Linda Karlsson tackar för ett visat intresse och avslutar mötet.

 

Justerare

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

Ordförare Linda Karlsson

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

Justerare Annette Roos

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………..

Justerare Susanne Karlsson

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Sekreterare Marie Sandqvist

 

Styrelsemöte

 2016-04-25

 Närvarande:

 Vega Äng, Madelene Jonsson, Susanne Karlsson, Linda Karlsson, Gun Svensson, Marie Sandqvist, Anders Nilsson, Pia Svensson

 

§1 Mötet öppnas

 Ordföraren Linda Karlsson öppnar mötet.

 §2 Val av Justerare

 Susanne Karlsson

 §3 Skrivelser/Post

 §4 Ekonomisk rapport

 På kontot tillsammans med kontanter fanns det 195 789,52 per den 20160425.

§5 Rapport/Sektorer

 Utbildning:

 Mycket strul med deltagarna till kurserna. Utbildningssektorn samlas för vidare information.

 Tävling:

Den 15/5 blir det 5 lägre spår och 5 högre spår.

 Den 27/5 blir det Lydnad 1 och Lydnad 2.

 KM Lydnad den 26/8.

 Rallylydnad:

Alla poster med funktionärer är lösta den 6/6.

Agility:

Rus:

Servering:

Anläggning:

 Det var god uppslutning på städdagen. Det tackar vi för.

 PR/Hemsida:

 Gräsklippningen är ordnad mellan v18 – v36.

 Djurkyrkogården:

§6 Övriga frågor

 På nästa medlemsmöte den 30/5 kommer antagligen Pia Svensson informera om hundmassage eller så blir det information om Nosework. Gun Svensson kollar upp detta och information mailas till medlemmar.

 §7 Nästa möte

 Måndagen den 30/5-2016 kl 19,00

§8 Mötet avslutas

 Linda Karlsson tackar för ett visat intresse och avslutar mötet

 

 

 

 

 

Justerare

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

Ordförare Linda Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Justerare Madelene Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 Sekreterare Marie Sandqvist

 

 

 

 

 

 

 

2016–03-21

Närvarande:

Linda Karlsson, Susanne Karlsson, Annette Roos, Madelene Johansson, Gun Svensson, Anders Nilsson, Pia Svensson, Marie Sandqvist

§1 Mötet öppnas

Ordförande Linda Karlsson öppnar mötet.

§2 Val av Justerare

Madelen Johnsson

§3 Skrivelser / Post

3/4 Cirkelledare håller föreläsning om ” Hund för alla” kl 10,30. Den är gratis.

9/4 Kulträff.  Kommer i mail till de som berörs.

16/4 Inbjudan till Ordförande. Klubb konferans i Vrigstad. Linda Karlsson eller Anders Nilsson överväger att gå.

22-23/4 Ledarutveckling Steg 1.

28/4 Hundkväll i Kosta. För allmänheten.

20-21/5 Rapport/Sök i Värnamo. 550 kr/person. Instruktörerna får mail om detta.

§4 Ekonomisk rapport

På kontot tillsammans med kontanter fanns det 185 246,52 kr per den 20160320.

§5 Rapport sektorer

 • Utbildning:

Alla kurser börjar v 14. Valpkursen var det 10 valpar anmälda. Allmänlydnad var det 9 hundar anmälda. Lydnad klass 1 var det 2 hundar anmälda.

 • Tävling:

Vill ha mer funktionärer till våra tävlingar.

 • Rallylydnad:

Ska kolla upp om en till Domaren till den 6/6-2016. Försöka få med mer nybörjare. Mer funktionärer behövs på tävlingarna.

 • Agility:
 • Rus:

Inställt den 9/4. Alla anmälningar betalas tillbaka.

 • Servering:

Har fungerande personal på plats.

 • Anläggning:

Städdag Söndagen den 17/4 kl 10,00. Dräneringen ska tittas på och eventuellt åtgärdas senare. Gräsklippningen är fixad nästan hela sommaren och det kommer att klippas på fredagar eller lördagar. Första klippningen blir i 1 veckan i Maj.

Planket ska göras iordning. Köper färdig kapat plank från Optimera. Linda pratar med Birgitta och beställer plank till den 15/5.

 

 • PR/Hemsida:

Hemsidan ska uppdateras med nya styrelsemedlemmar och korten ska fixas.

 • Djurkyrkogården:
 • Övriga frågor:

Intresse för Hundmassage för hemmabruk kom upp på mötet. Pia Svensson kommer att håller i det i så fall. Mer information om det kommer längre fram.

Instruktörschema för måndagsträningarna kommer den 4/4.5

Städschema för klubbstugan finns att skriva upp sig på.

Marie Sandqvist ska kolla upp om Nos-Job. Mer info kommer senare.

§7 Nästa möte

Måndagen den 25/4-16 kl 19,00

§8 Mötet avslutas

Linda Karlsson tackar för ett visat intresse och avslutar mötet.

 

Justerare

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

Ordförare Linda Karlsson

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

Justerare Madelene Johansson

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

Sekreterare Marie Sandqvist

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte  2016-01-25

§ 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Linda Karlsson, Anders Nilsson, Annette Roos, Vega Äng utöver styrelsen var Ann-Sofie Sjögren och Birgitta Persson närvarande.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Vega Ä och sekreterare Linda K.

§ 3. Skrivelser/Post

* SBK har skickat ut info om att fler räddningshundar behöver utbildas, klubben har erhållit ett usb med två filmer, Linda K tittar igenom och ser om det är något vi kan gå vidare med.

* Studiefrämjandet tillsammans med SBK bjuder in till inspirationskväll i Värnamo gällande medlemsmodellen, beslutades att vi tar upp detta på årsmötet då intresse finns att delta i detta.

 § 4.Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det vid årets slut 209868,07. 

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning

* Möte har hållits med instruktörerna den 25 jan och det beslutads att 3 kurser drar igång v. 14. Valpkurs ledare Hans W. Fortsättning/allmänlydnad ledare Ann Sofie S och Lydnadskurs med ledare Vilfred J. 

Tävling

* Birgitta P beställer priser för 2016.

Rallylydnad

* 2 st domare är klara till vår rallylydnadstävling den 6 juni.

Agility

Rus

* Uppfödar mh blir 13 eller 14 aug.

Servering

* Styrelsen ansvarar för denna sektor och Linda K tar kontakt med de som varit med innan och hör om/vilka tävlingar de kan ställa upp på.

Anläggningen

* Gun S har varit i kontakt med tekniska förvaltningen och bett dem skotta framför redskapsboden, detta är utfört.

PR/Hemsida

Djurkyrkogården

* Ann Sofie S sitter kvar som ansvarig för denna sektor.

§ 6 Övriga frågor

* Gun S kom med förslag om vi kan bli aktiverade i Sävsjöappen och lägga in bla våra kurser där, Linda K undersöker detta.

* Klubben har blivit inbjuden till att delta i hundmässa i Sävsjö till våren, men vi önskar mer konkret vad som kommer krävas av oss.

* Tyvärr får klubben tacka nej till Smålandsdistriktets årsmöte då vi har lydnadstävling i atomhallen den dagen.

* Mia Pettersson önskar utbilda sig till tävlingssekreterare och klubben beslutade att utbilda henne.

* Linda K beställer smörgåstårta och ordnar en kaka till årsmötet.

* Gun S har skickat in 2015 års kontrolluppgifter.

§ 7. Nästa möte

* Nästa styrelsemöte blir måndagen 21 Mars kl. 19.00

§ 8. Linda K avslutade mötet.

 

Justeras

……………………………………………………………………………………

Ordförande Linda Karlsson

 

……………………………………………………………………………………

Justerare Vega Äng

 

……………………………………………………………………………………

Sekreterare Linda Karlsson

 

 Styrelsemöte  2015-12-14

 § 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Linda Karlsson, Anders Nilsson, Annette Roos,  utöver styrelsen var Susanne Karlsson och Marianne Johansson närvarande.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Annette R och sekreterare Linda K.

§ 3. Skrivelser/Post

* Inbjudningar till diverse utbildningar.

§ 4.Ekonomisk rapport/Budget 2016

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 201307,49 kr per den 13/12. 

* Budgeten gjordes klar för 2016 och ska nu presenteras på årsmötet.

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning

* Anna A L och Linda K sitter kvar som ansvariga under 2016. 

Tävling

* Birgitta P sitter kvar som ansvarig under 2016.

* Nästa lydnadstävling blir i atomhallen 13 mars 2016. 

Rallylydnad

* Susanne K sitter kvar som ansvarig under 2016.

* Det blir ingen helgkurs i rallylydnad i början av året, blir ev till hösten 2016 istället.

Agility

* Rolf J sitter kvar som ansvarig under 2016

* Önskemål finns att köpa in en dragkärra till agilityhindren så det blir lättare att flytta dem vid gräsklippning. Beslut om detta tas till våren.

Rus

* Marianne J sitter kvar som ansvarig under 2016.

Servering

* Susanne K sitter kvar som inköpsansvarig under 2016.

* Styrelsen tar ansvaret för att tillsätta funktionärer till tävlingarna tillsvidare.

Anläggningen

* Anders N sitter kvar som ansvarig under 2016.

PR/Hemsida

* Marianne sitter kvar som ansvarig under 2016 och Gun S ansvarar för klubbens mailkonto.

§ 6 Övriga frågor

* Insamling till Musikhjälpen har inbringat 448 kr och Gun S betalar in detta.

* Styrelsen beslutade att försäljning på klubbens tävlingar från utomstående är ok ,om det ej konkurrerar med klubbens verksamhet.

* Styrelsen beslutade att egen förtäring vid tävlingar i atomhallen får förtäras i omklädningsrummet så de som köper i serveringen får plats att fika vid borden.

* Extra gåva till domarna vid tävlingar ska förankras hos styrelsens innan inköp görs.

* För er som tävlat under 2015 skall resultat mailas till Birgitta P senast 31 december 2015. Marianne J lägger ut info på hemsidan och Gun S mailar ut till medlemmarna tillsammans med årsmötesdatum.

* Gun S tog upp frågan om att dela ut förtjänsttecken och Gun S och Linda K ser över detta.

* Verksamhetsberättelserna skall vara Linda K tillhanda senast 14 december, Linda K mailar ut till berörda.

§ 7. Årsmötesdatum

* Årsmötet blir fredagen 26 Februari kl. 18.00

§ 8. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir måndagen 25/1 2016 kl. 19.00.

§ 9. Linda K avslutade mötet.

 Justeras

……………………………………………………………………………………

Ordförande Linda Karlsson

 

……………………………………………………………………………………

Justerare Annette Roos

 

……………………………………………………………………………………

Sekreterare Linda Karlsson

Styrelsemöte/Medlemsmöte 2015-11-22

 

§ 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Annette Roos, Linda Karlsson, Anders Nilsson, Vega Äng utöver styrelsen var det 9 medlemmar närvarande.

§ 2. Till sekreterare valdes Ann-Sofi Sjögren

§ 3. Till justerare för mötet valdes Susann Karlsson och Anders Nilsson.

§ 4. Dagordningen godkändes

§ 5. Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 200901,60 kr per den 21/11. 

§ 6. Information från sektorernaUtbildning

* Linda K har gjort en sammanställning av höstens kurser och alla ledare fick höga betyg. Ett önskemål fanns om att få hemläxa i den kombinerade valp och fortsättningskursens, detta tar vi till oss.

* Beslut togs att skicka Anna A L på SBK instruktör / allmänlydnad.

Rallylydnad

* Hittills är det 91 st anmälda till tävlingen den 12/12 vi kan ta upp emot 100 st. Saknas fortfarande en parkeringsvakt till förmiddagen.

*Tävling 

* Lydnadstävling i atomhallen den 6/12 tot 36 st anmälda. 

Rus

* Mh på klubben 9/4 2016, blir eventuellt ett till på hösten.

Servering

* Ny ansvarig behövs till köket.

Anläggning

* Roger R, Anders N och Nicklas T har satt upp armeringsnätet så nu hoppas vi tjuvarna håller sig borta.

Djurkyrkogården

* Anslagstavlan är nu uppsatt och skyltarna är på plats.

§ 7 Övriga frågor

* Fråga från Svenska Brukshundklubben om vilket år Sävsjö BK bildades har kommit och det var år 1970, Linda K ger dem besked.

* Janni A S tackar klubben för uppvaktningen av hennes framgångar vid agility VM.

* Julklappslek efter mötet blev uppskattad och många glada skratt blev det.

* Stort tack till Gun S som ordnat med alla förberedelser och goda smörgåsar.

§ 8 Nästa styrelsemöte blir måndagen den 14/12 kl. 19.00.

§ 9 Ordförande Linda K avslutade mötet.

Justeras

…………………………………………………………………………………………………………

Ordförande Linda Karlsson

…………………………………………………………………………………………………………

Justerare Anders Nilsson

………………………………………………………………………………………………………….

Justerare Susann Karlsson

………………………………………………………………………………………………………….

Sekreterare Ann-Sofi Sjögren

 

Styrelsemöte  2015-10-19

§ 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Linda Karlsson, Pia Svensson, Anders Nilsson, Christina Widén, Vega Äng utöver styrelsen var Ann Sofie Sjögren, Kerstin Engström och Birgitta Persson närvarande.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Pia S och sekreterare Linda K då nuvarande sekreterare Annika A avsagt sin plats den 19 oktober med omedelbar verkan.

§ 3. Skrivelser/Post

* Katalog från Arrak Outdoor, ligger i klubbstugan.

§ 4.Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 210078 kr per den 17/10.

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning

* Inbjudan från Smålandsdistriktet till grundmodulskurs Linda K kontaktar lämpliga personer för se om intresse att gå denna finns.

* Intresse finns för en fortsättning på rallylydnadskursen och Kerstin E och Susanne K kan tänka sig en helgkurs i atomhallen i början av 2016.

Tävling

* Birgitta P har uppdaterat våra
funktionärer i i lydnad och bruks till Erik.

* Inga E har fått erbjudande att göra slutprov som tävlingssekreterare men tackat nej till detta.

* Beslutades att Birgitta P beställer apporter och markeringsringar till rutan från Jami Hundsport.

Rallylydnad

Agility

* Agilityhindren är insatta för vintern, endast ett fåtal står kvar ute. Balansbom och däck är utflyttade till Atomhallen.

Rus

Servering

* Serveringspersonal är ordnad till lydnadstävlingen och rallyn i december månad.

Anläggningen

* Träden är nu nertagna intill klubbstugan.

PR/Hemsida

Djurkyrkogården

* Vi har fått tillåtelse av Sävsjö kommun att ta ner döda enar på djurkyrkogården Linda K ombesörjer detta.

* Skylt till minnesplaketter är nu beställd och kommer monteras upp inom kort.

§ 6 Övriga frågor

* Sekreterare Annika Alexandersson har sagt upp sitt uppdrag med omedelbar verkan fr o m 2015-10-19.

* Budgetförslag från sektorerna skall vara Gun S tillhanda senast 1/12, Gun S skickar ut påminnelse till berörda.

* Janni Abelsson har vunnit vm guld i lag och individuellt detta vill klubben uppmärksamma och beslutade att köpa en present och Linda K överlämnar denna till henne i samband med möte med hundungdom den 27/10.

* Lydnadskursen för Ingela slog väl ut och deltagarna var mycket nöjda med kursen.

§ 7. Nästa styrelsemöte blir måndagen 14/12 kl. 19.00, innan dess hålls medlemsmöte söndagen 25/11 kl 15.00

§ 8. Linda K avslutade mötet.

 

Justeras

……………………………………………………………………………………

Ordförande Linda Karlsson

 

……………………………………………………………………………………

Justerare Pia Svensson

 

……………………………………………………………………………………

Sekreterare Linda Karlsson

 

 

Styrelsemöte  2015-09-21

§ 1. Ordförande Linda öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Annette Roos, Linda Karlsson, Pia Svensson,  Anders Nilsson utöver styrelsen var Susanne Karlsson och Ann Sofie Sjögren närvarande.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Pia Svensson och sekreterare Linda Karlsson då sittande sekreterare var sjuk.

§ 3. Skrivelser/Post

§ 4.Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 214602,61 kr per den 20/9. Antal medlemmar är 168 st fördelat på 122 ordinarie, 35 familje och 11 ungdomar.

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning

* Kurserna är i full gång och alla kurser är fullbokade.

Tävling

* KM i lydnad genomfördes den 21 aug med totalt 9 starter,  jättefina priser var skänkta av Pias Hundhälsa, Granngården i Sävsjö, Sävsjö Zoo och Sävsjö Veterinärklinik.

Rallylydnad

* Funktionärer behövs till rallytävlingen den 12 dec, Susanne K börjar jobba med detta.

Agility

Rus

Servering

Anläggningen

* Ännu ett inbrott har skett fre 18 sept, Roger och Annette var på plats inom 5 min men då hade tjuvarna lämnat platsen. Tjuvarna tog en dunk bensin, Gun S köper in en ny dunk. Klubben kommer vidta åtgärder för att säkra upp skjulet ytterligare.

PR/Hemsida

* Gun S tar över klubbens mail.

Djurkyrkogården

* Minnestavlan är full och Ann Sofie S har kontaktat Sävsjö kommun som lovat att betala för en ny och gav Ann Sofie S uppdraget att beställa en.

* Fre den 2 okt klipper vi djurkyrkogården.

§ 6 Övriga frågor

* Distriksmöte på Vrigstad Värdshus den 10 okt, tyvärr har ingen möjlighet att åka dit.

* Tider i atomhallen skall bokas till hösten 2015 och vintern 2016, Linda K ordnar detta och info kommer sättas ut på hemsidan.

* Beslutades att Sävsjö kommun får hugga ner 2 st träd precis intill klubbens stuga, Linda K märker upp dem med orange snitzlar.

* Medlemsmöte blir den 22 nov kl. 15.00, klubben bjuder på advenstfika och för de som vill så kör vi julklappsleken paketet får kosta max 50 kr. Gun S skickar ut info till medlemmarna.

* Klagomål har kommit från flertal medlemmar om lösa hundar på parkeringen och tycker detta är obehagligt, därför beslutades att alla hundar skall vara kopplade på parkeringen för allas trevnad.

§ 7. Nästa möte blir måndagen 19 okt kl. 19.00

§ 8. Linda K avslutade mötet.

 

Justeras

……………………………………………………………………………………

Ordförande Linda Karlsson

 

……………………………………………………………………………………

Justerare Anders Nilsson

 

……………………………………………………………………………………

Sekreterare Linda Karlsson

 

 

Styrelsemöte/Medlemsmöte 2015-08-10

 

 § 1 Ordförande Linda Karlsson öppnar mötet.

 

Närvarande Linda Karlsson, Gun Svensson,, Vega Äng,Anette Roos, Annika Alexandersson, Anders Nilsson,Christina Widen samt utöver styrelsen var Susanne Karlsson med.

 

 §2 Tll justerare för mötet valdes Anette Roos.

 

§ 3 Ingen post

 

 §4 Ekonomisk rapport

 

     Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter den 9/8-15

 

     fanns det 183 270,91 kr

 

§5 Information från Sektorer

 

Utbildning

 

* valpkursen full men i övrigt få anmälningar i övriga kurser som är

 

Rallylydnad samt Allmänlydnad

 

Beslu  togs att  Rally nybörjare startar v. 37 istället för v. 35

 

Gun Svensson går ut med information om kurser via FB

 

Tävling

 

* Söktävlingen avklarad.

 

Ett stort tack till alla funktionärer som ställde upp under dagen

 

Rallylydnad

 

 *Den 12/12-15 bokad till tävling i Atomhallen.

 

  Folk behövs till detta. 4 klasser kommer det vara.

 

Serveringen

 

* Kerstin säger upp sig. Behövs folk till serveringen.

 

 Anläggningen

 

* Gräsklipparen sönder, beräknad kostnad för reperation 7000 kr

 

* Linda Karlssons traktor användas för att röja vid kanterna på planen i höst.

 

* Linda Karlsson fråga Sävsjö Kommun om träden runt stugan kan tas bort.

 

 Övriga frågor

 

* Lista på måndags instruktörer upprättats av Anette Roos

 

 § 6Nästa styrelsemöte tisdag den 21/9-15 kl19:00                                    

 

 § 7 Ordförande Linda Karlsson avslutar mötet.

 

 Justeras

 

.....................................................                                                                        

 

Ordförande Linda Karlsson

 

......................................................................................

 

Justerare Anette Roos

 

.....................................................                                                                        

 

Sekreterare Annika  Alexandersson

 

Styrelsemöte  2015-06-02

 § 1. Ordförande Linda öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Annette Roos, Linda Karlsson, Christina Widén, Pia Svensson, Vega Äng, Anders Nilsson utöver styrelsen var Birgitta Persson närvarande.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Anders Nilsson och sekreterare Linda Karlsson då sittande sekreterare var sjuk.

§ 3. Skrivelser/Post

§ 4.Ekonomisk rapport/Budget 2015

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 194264,64 kr per den 31/5.

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning

* Klagomål från avhoppande kursdeltagare då hon upplevde att det användes hårda metoder för att få hundarna att lyda, vi undersöker detta.

* Anna A och Linda K kallar till möte för avstämning av vårens kurser och beslut om kurser till hösten.

Tävling

* Elitspårtävlingen är genomförd och tot 9 st kom till start, ett stort tack till alla duktiga funktionärer som ställde upp med stort engagemang.

* Kvällslydnadstävlingen den 26 juni är det än så länge 13 anmälda, anmälningstiden går ut på torsdag 4 juni.

* KM i lydnad beslutades till 21 augusti kl 18.00 kostnad / start 50 kr. Birgitta ordnar med domare.

* Beslutades att Birgitta P köper in två st ringar att använda till elitlydnaden (konen).

Rallylydnad

Agility

* Agilityhinder hemtagna från atomhallen står i skjulet på apellplanen.

Rus

Servering

Anläggningen

* Larmet diskuterades.

* Anders N ser över trimmern och köper in snöre, han renoverar också skoborstarna.

* Gun S upprättar gräsklippningsschema fr o m v. 31 och mailar ut till berörda, sätter även upp ett exemplar på anslagstavlan.

PR/Hemsida

* Ny ansvarig är Marianne J.

* De som ej tävlar för klubben plockas bort från hemsidan.

Djurkyrkogården

§ 6 Övriga frågor

* Gert Selin och Anette Blomqvist kommer till klubben 25 juni kl. 17.30 och informerar om missing people de kommer även testa av hundarnas lämplighet.

* Gun S ser över förbandstavlan.

§ 7. Nästa möte blir måndagen 10 aug kl. 19.00

§ 8. Linda K avslutade mötet.

 

Justeras

……………………………………………………………………………………

Ordförande Linda Karlsson

 

……………………………………………………………………………………

Justerare Anders Nilsson

 

……………………………………………………………………………………

Sekreterare Linda Karlsson

 

Styrelsemöte/Medlemsmöte 2015-04-20

§ 1 Ordförande Linda Karlsson öppnar mötet.

Närvarande Linda Karlsson, Gun Svensson, Anette Roos, Vega Än,, Annika Alexandersson utöver styrelsen var det 3 medlemmar närvarande.

§ 2 Till sekreterare valdes Annika Alexandersson

§ 3Till justerare för mötet valdes Susanne Karlsson och Anette Blomqvist.

§ 4 Dagordningen godkändes

§5 Ekonomisk rapport

     Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter den 18 april

     fanns det 204 350,52 kr.

§6 Information från Sektorer

Utbildning

* Kurserna är igång och allt flyter på br

Tävling

* Apelltävlingen inställd

Rallylydnad

 *Den 12/12-15 bokad till tävling i Atomhallen.

  Folk behövs till detta

RUS

* MH – test den 11/4-15 fungerade bra. Ingen bröt. 

Serveringen

* Pia Svensson har frågat Solveig A om att hjälpa till ibland och kan tänka att göra detta.

Anläggningen

* 4 maj hämtas dom sopor som blev efter städdagen den 19/4-15

* Gun Svensson får i uppdrag av styrelsen att köpa in småbord/campingbord.

*Vi får hjälp med gräsklippningen av frivården from vecka 20-31

*Städschema för inomhus finns uppsatt inne i klubbstugan.

PR/Hemsida

* Marianne Johansson tar över posten som ny PR ansvarig

Övriga frågor

* Anette Blomqvist berättade om Missing People, finns broschyrer om detta att läsa på                 klubben. Läggs även upp på hemsidan och på klubben. Intresseanmälan sätt även upp på  b.   klubben för dom som vill testa sin hund just för detta.

Det kommer någon från MP Smålands Hundekipage och gör detta 

* Sten Sture festivalen den 16/5 ska klubben ha uppvisning, Anette Blomqvist ansvarig.

§ 8 Nästa styrelsemöte tisdag den 2/6-15 kl. 19,00                                    

§ 9 Ordförande Linda Karlsson avslutar mötet.

 

Justeras

.....................................................                                                                        

Ordförande Linda Karlsson

......................................................................................

Justerare Susanne Karlsson  samt    Anette Blomqvist

.....................................................                                                                        

Sekreterare Annika  Alexandersson

 

Styrelsemöte 2015-03-23


§ 1 Ordförande Linda Karlsson öppnar mötet.

Närvarande Linda Karlsson, Gun Svensson, Anette Roos, Pia Svensson, Vega Äng, Anders Nilsson, Karin Lundegård, Annika Alexandersson utöver styrelsen var Susanne Karlsson närvarande.

§ 2 Till protokolljusterare valdes Anette Roos

§ 3 Skrivelser/poster

* Inbjudan till RUS utbildning för figuranter den 28/3-15

* Förfrågan från Sävsjö Kommun om att vara med i Tema Föreningar vid turistbyrån den 23/4-15. Beslut att ej deltaga.

§ 4 Ekonomirapport

Likviden var god och på kontot tillsammans med kontanter den 21/3-15                            fanns det 167 060 ,52 kr.

§ 5 Information från sektorerna

Utbildning

* Kurserna fulla. Totalt 42 st. anmälda. Kurser som går i vår är valpkurs, allmänlydnadskurs spår/sök, fortsättningskurs samt tävlingskurs.

* Utförligare på e-postanmälningarna för kurser då folk har missat och ej tagit med postnummer och ort. Karin Lundegård ordnar detta.

* Anna Aurell Lindström ska gå utbildning L1

Tävling

* 3 st. brukstävlingar inplanerad, 26/4, 17/5 samt 2/8 samt 2 st. lydnadstävlingar är inplanerade, 26/6 samt 6/12

* ansökt om följande tävlingar 2016                                                                                            

Apell spår/sök 24/4
Spår lkl och hkl 15/5
Sök lkl-elit 13/3 
Lydnad 1-Elit 13/3 
Lydnad 1-Elit 20/11

Rallylydnad

* Förfrågan till styrelsen om att hyra atomhallen för officell tävling den 12/12-15 detta godkändes av styrelsen.

RUS

* 11/4-15 MH - test, 10 st anmälda till MH men vi tar endast emot 8 st.

* Linda Karlsson undersöker om det går fler uppdateringar av MH/MT figuranter så vi ev. kan återauktorisera figuranter
som blivit av med sin legitimation.

Serveringen

* Susanne Karlsson lägger fram om att det för lite folk, Pia Svensson ska tillfråga Solveig A om att hjälpa till

* Förslag om att minska tiden för dom som servera på brukstävlingar, att dom inte behöver vara där förrän vid ca kl. 11        

Anläggningen

* Städning utomhus inplanerad till den 19/4-15 kl 10,00. - åtgärdas bl.a. sork hål

* Städschema inomhus upp på klubben, så medlemmar kan fylla i. Gun Svensson ordnar detta.

PR/Hemsida

* Karin Lundegård kommer uppdatera alla adresser

* Karin Lundegård flyttar, behövs ny till hemsidan samt vc ordförande.

Övriga frågor

* Anette Blomqvist har önskemål om att det läggs ut på hemsidan om att Missing People söker ekipage förare/hund
   till sina insatser. Behöver ej vara utbildade. Detta godkände styrelsen.

* Anette Roos upprättar schema för måndagsträning/instruktörer

§ 8 Nästa styrelsemöte/medlemsmöte måndag den 20/4-15 kl. 19,00.
   Kolla om Missing People kan komma och informera.

§ 9 Ordförande Linda Karlsson avslutar mötet.

 

Konstituerande möte för styrelsen i Sävsjö Brukshundklubb 15 februari 2015.

Närvarande:
Linda Karlsson, Vega Äng, Gun Svensson, Anders Nilsson, Anette Roos, Christina Widén och Karin Lundegård.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Linda Karlsson öppnade mötet.

§ 2 Upprop och presentation av styrelsen
Ordförande: Linda Karlsson (1 år)
Vice ordförande: Karin Lundegård (1 år)
Sekreterare: Annica Alexandersson (2 år)
Kassör: Gun Svensson (1 år)
Ledamot: Anette Roos (1 år)
Ledamot: Pia Svensson (2 år)
Ledamot: Anders Nilsson (2 år)
Suppleant: Christina Widén (1 år)
Suppleant: Vega Äng (2 år)

§ 3 Val av justeringsman att tillsammans m ordförande justera dagens protokoll.
Anette Roos.

§ 4 Ansvariga/kontaktpersoner i sektorerna
Utbildning: Linda Karlsson och Anna Lindström Aurell
Tävling: Birgitta Persson
Agility: Rolf Johansson
Rallylydnad: Susanne Karlsson
Rus: Marianne Johansson
Anläggning: Anders Nilsson
Web/PR: Karin Lundegård
Djurkyrkogården: Fia Sjögren
Kök inköp: Susanne Karlsson
Kök samordnare: Kerstin Engström

§ 5 Val av två distriktsombud och suppleant
Linda Karlsson och Gun Svensson. Suppleanter Vega äng och Anders Nilsson.

§ 6 Val av firmatecknare
L
inda Karlsson, och Gun Svensson, . Klubbens konto tecknas var för sig.

§ 7 Protokollförfarande
Protokoll ska vara färdigställt senast två veckor efter mötet.Det ska mailas ut till ordförande och justerare för justering.
Därefter ska det färdiga protokollet mailas ut till samtliga i styrelsen samt till sektoransvariga.

§ 8 Uppdatering av klubbens styrelseledamöter, sektoransvariga, adresser mm till SBK centralt
Gun Svensson ordnar detta via medlemsregistret.

§ 9 Övriga frågor
– Gun kommer sammanställa kontaktuppgifter till klubben.
– Beslut har tagits att inhandla avtackningsblommor samt present.
– Ny dator ska inhandlas då den nuvarande krånglar mycket och börjar gå sönder. Maximal kostnad får vara 5 000:-
– Önskemålet, från Christina Widén, att lägga styrelsemöten på ojämna veckor bifölls i den mån det är möjligt.
– Karin Lundegård påminner om att då styrelsen är oense om inköp, beslut med mera, ska röstning användas.
– Reklam om konkurrerande verksamhet i gästboken på hemsidan tas bort.

§ 10 Planering och kallelse styrelsemöten
Vid varje möte bestäms tid för nästkommande möte. Ordförande skickar sms och påminner om möten dagen innan
alternativt samma dag.         

§ 11 Nästa styrelsemöte
23 mars klockan 19.00

§ 12 Mötet avslutas
Linda tackar för visat intresse och avslutar så mötet.

Protokoll  fört vid Sävsjö Brukshundklubbs årsmöte 2015-02-15

Närvarande 22 medlemmar

§ 1. Birgitta Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Birgitta Persson valdes till mötesordförande.

§ 3. Linda Karlsson valdes till mötessekreterare.

§ 4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Vega Äng och Karin Lundegård.

§ 5. Beslutades om närvaro- och yttranderätt för icke klubbmedlem.

§ 6. Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

§ 7. Dagordningen fastställdes.

§ 8a. Styrelsens och sektorernas verksamhetsberättelser lästes upp.

Tillägg till styrelsens verksamhetsberättelse, rallylydnadskurs hölls i atomhallen jan/febr 2014 vid tre tillfällen och det var 5 personer anmälda.

    8b. Kassörens berättelse lästes upp

    8c. Revisorernas berättelse lästes upp

§ 9. Balans- och resultaträkning fastställdes

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 11a. Budgeten för 2015 gicks igenom.

   11b.Medlemsavgifterna för 2016 diskuterades och höjning av både ordinarie och familjeavgift föreslogs.

§ 12. Budgeten fastställdes. Beslut togs genom röstning att medlemsavgiften för 2016 skall höjas med 25 kr både
        ordinarie och familjemedlem.

§ 13. Val av:

Ordförande: Linda Karlsson (nyval 1 år)                 

Sekreterare: Annika Alexandersson (nyval 2 år)      

Kassör: Gun Svensson (omval 1 år)                 

Ordinarie ledamot: Anders Nilsson (nyval 2 år)                                                   

Ordinarie ledamot: Pia Svensson (nyval 2 år)                                                       

Suppleant: Vega Äng (nyval 2 år)                                                                

§ 14. Val av revisorer och revisorsuppleant:

Revisor: Ann-Mari Fanger (omval 1 år)

Revisor: Bernt-Olof Karlsson (omval 1 år) 

§ 15. Valberedning

Ann-Sofie Sjögren, sammankallande (omval 1 år)

Birgitta Persson, (fyllnadsval 1 år)

§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.

§ 17. Gun Svensson arbetar fortfarande med lösning av larmet.

§ 18. Priser och plaketter delades ut.

§ 19. Birgitta tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Styrelsemöte 2015-01-12

§ 1. Ordförande Birgitta öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Annette Roos, Birgitta Persson, Linda Karlsson, Susanne Karlsson, Christina Widén, Hans Wolkert, Adina Hermansson utöver styrelsen var Ann-Sofie Sjögren och Marianne Johansson närvarande.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Annette Roos.

§ 3. Skrivelser/Post
* Reklam

§ 4.Ekonomisk rapport/Budget 2015
* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 185274,25 kr per den 1/1.
* 2014 års resultat gicks igenom och det blev en negativ avvikelse jämfört med budget.
* Budgeten för 2015 gicks igenom och kan vi följa den kommer det bli ett litet överskott för 2015.
* Medlemsantalet har sjunkit med 50 st sedan förra året, detta beror med all säkerhet att kursverksamheten varit lägre under 2014.

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning
* Ny ansvarig för denna sektor blir Linda K och Anna A L.
* Linda K och Anna A L kommer inom det snaraste att kalla till möte för instruktörerna då vårens kurser måste bestämmas.
Klubben har fått in förfrågningar på valp, tävlingslydnad och agilitykurs.

Tävling
* Ansvarig blir Birgitta P.
* Lydnadstävlingen i atomhallen i december 2014 genomfördes utan problem.

Rallylydnad
* Ansvarig blir Susanne K.
* Många anmälningar redan till tävlingen den 21 Mars så Ing Marie J ordnar med ytterligare 1 st domare.

Agility
* Ansvarig blir Rolf J.
* Det blir ingen agilitykurs under 2015.
* Hittills 63 starter på den inofficiella agilitytävlingen i atomhallen den 1 februari, tävlingen stängs den 15 januari.
* Marianne J hör med If Atom om de vill ansvara för serveringen till tävlingen den 1 februari.

Rus
* Ansvarig blir Marianne J.
* Ett MH är inplanerat den 11 april.
* Dåligt med utbildade funktionärer i denna sektor.

Servering
Ansvarig fortfarande vakant, men Susanne K ansvarar för inköpen.

Anläggningen
* Ansvarig fortfarande vakant.
* Behöver vi larmet? Gun S hör runt med några aktörer om kostnad för att de ansvarar när larmet går.
* Värmepumpen har gått sönder troligtvis möss, Hans W tar kontakt med leverantören för att ta reda på hur mycket det kostar att reparera den. Beslut om reparation tas senare då vi även behöver byta ut elementen då endast ett fåtal fungerar.

PR/Hemsida
* Ansvarig blir Karin L.

Djurkyrkogården
* Ansvarig blir Ann Sofi S.
* Tillägget för tunga hundar vid begravning har fallit bort, diskuterades om att lägga på en summa för tunga hundar men beslut skjuts upp tills vidare.

6 Övriga frågor
* Nycklar till klubbstugan på vift, Birgitta P kontaktar berörda personer för återlämning.
* Klubbens kuvert är slut, beslutades att köpa in nya utan logga, Gun S åtar sig detta.
* Träningar i atomhallen kommer bokas för de som ska tävla i rally den 21 mars, det kommer bli 2 tillfällen och kostnad blir 30 kr/ekipage.
* Det kommer även bokas för lydnadsträning februari ut, kan bli längre beroende på vädret. Detta kostar också 30 kr/ekipage och information om datum och tider kommer på hemsidan.
* Gun S skickar ut information om årsmötet och tar emot anmälningar och Linda K beställer smörgåstårta.

§ 7 Mötet avslutas
Birgitta P avslutade mötet.

 

Styrelsemöte/Medlemsmöte 2014-11-22


§ 1. Ordförande Birgitta öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Annette Roos, Birgitta Persson, Linda Karlsson, Karin Lundegård och Christina Widén utöver styrelsen var det 10 medlemmar närvarande.

§ 2. Till sekreterare valdes Linda Karlsson

§ 3. Till justerare för mötet valdes Karin Lundegård och Christina Widén.

§ 4. Dagordningen godkändes

§ 5. Ekonomisk rapport
*Ekonomin är stabil och likviditeten per den 22 november var 201 569,91.
*Karin Lundegård har undersökt varför vi betalar så hög premie på klunbbens försäkring och vi har en föreningsförsäkring
och det innebär hög riskgrupp då många personer har tillgång till anläggningen.

§ 6. Information från sektorerna

Utbildning
*Ing Mari J har gett besked om att hon avgår som ansvarig för utbildningssektorn fr o m 22 nov - 2014, skälet är tidsbrist.
* Årets kurser är inskickade till studiefrämjandet.
* Lydnadskursen för Anna E Holm är genomförd och de flesta deltagarna var nöjda.
* För tillfället blir det ingen anmäld till utbildning av hjälpinstruktör då kurstillfällena inte passade. Klubben får jobba vidare med denna fråga då behovet är stort av instruktörer.

Tävling
* Lydnadstävling i atomhallen den 7/12 tot 25 st anmälda. Gilla B ansvarar för köket denna dag med hjälp av Gun S.
* Frågan ställdes angående de 3 som utbildade sig tilI tävlingssekreterare i våras och 2 st ej blev godkända, när kan dessa
göra slutprovet? Birgitta P har haft kontakt med Erik, men inget beslut om när är taget.
*Har du varit ute och tävlat under året skall resultaten för 2014 mailas till Birgitta P senast 31 dec 2014.

Rus
* Mh på klubben 11 april 2015 anmälan görs genom SBK tävling.

 Agility
* Inofficiell agilitytävling 1 februari 2015 i atomhallen.

Servering
* Svårt att få folk till denna sektor, fler borde kunna ställa upp, är ni intresserade hör av er till Kerstin E.

Anläggning
* Klubben söker ny ansvarig för denna sektor.
* Roger R avsäger sig ansvaret för larmet på klubben så även ny ansvarig för detta söks.

Hemsidan/PR
* Karin L gör ett bra jobb med hemsidan.

§ 7 Årsmöte
* Beslutades att årsmötet blir söndagen den 15/2 – 2015 kl 15.00.

§ 8 Övriga frågor
* Diskuterades om hur vi ska nå ut till medlemmarna för att engagera dem i klubben, ett förslag är att sammanställa de som skrivit på kursernas utvärderingslapp att de är intresserade att hjälpa till och bjuda in dem till möte och informera om de olika sektorerna och olika uppgifter.
* Gun S föreslog att starta en sluten grupp för klubbens medlemmar på facebook där man kan samordna träningar tillsammans. Beslut togs att Gun S ordnar detta och mailar ut information till klubbens medlemmar. De gamla träningsgrupperna tas bort från hemsidan.
* En medlem frågade om kurserna till våren och fick beskedet att vårens kurser ej är klara ännu.
* Lite olika idéer om att locka folk till klubben föreslogs från medlemmar bla uppvisning av olika hundsporter för allmänheten. Även förslag att tillsammans med kommunen stängsla in en rastgård för hundar där de kan leka.
* Stort tack till Gun S och Annette R för de ordnat det julmysigt med goda smörgåsar och tårta.

§ 9 Nästa styrelsemöte blir måndagen den 12 Januari kl. 19.00.

§ 10 Ordförande Birgitta P avslutade mötet.

 

Styrelsmöte 2014-10-27

§ 1. Ordförande Birgitta öppnar mötet
– närvarande, Gun Svensson, Annette Roos, Birgitta Persson, Linda Karlsson, Karin Lundegård och Susanne Karlsson.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Annette Roos.

§ 3. Skrivelser/Post

§ 4.Ekonomisk rapport/Budget

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 202 511,78 kr per den 26/10.

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning
* När klubben tar in en utomstående instruktör måste instruktören ha F skattsedel annars får klubben betala arbetsgivaravgift och sociala avgifter utöver kursavgiften.
* Tävlingslydnadskursen för Anna E Holm den 16 nov är fulltecknad.
* Utvärderingen av höstens kurser är sammanställd och det var inget betyg under 4,6 av 5 möjliga, mycket bra betyg för kurserna, en stor eloge till kursledarna.
* Kris med instruktörer till våren, styrelsen beslutade att skicka ev fyra stycken på ledarutbildning grundmodul med start 28 nov, klubben betalar utbildning mot att utbildade får förbinda sig till ett antal kurser. Ing Marie J anmäler de som är intresserade.
Tävling
* 6 st anmälda hittills till lydnadstävlingen i atomhallen i december.
Rallylydnad
* Ing Marie J är färdigutbildad skrivare i rallylydnad.
Agility
* Det blir inofficiell agilitytävling i atomhallen den 1 februari 2015. Avgift/klass blir 60 kr och Rolf J är domare.
Rus
* MH anordnas den 11 april 2015.
Anläggningen
* Larmet slogs sönder av åskan i somras och håller nu på att repareras, det blir troligen kostsamt så Gun S hör med försäkringsbolaget om vi kan få ersättning.
PR/Hemsida
* Karin L har fått in 2 nya tävlingsekipage.

§ 6 Budgetplanering
* Budgeten gicks igenom och ett förslag till budget kom fram Gun S renskriver och skickar ut till styrelsen.

 § 7 Övriga frågor
Beslutades att till medlemsmötet den 23 nov bjuds det på skinksmörgås, julmust och lite andra godsaker, Gun S köper in detta.

§ 8 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir söndagen 23 november kl. 15.00. Ordförande Birgitta P avslutade mötet.

 

 

 Styrelsmöte 2014-09-29

§ 1. Ordförande Birgitta öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Adina Hermansson, Birgitta Persson, Linda Karlsson, Hans Wolkert, Susanne Karlsson, Karin Lundegård, utöver styrelsen var Ing-Marie Johansson närvarande.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Hans Wolkert.

§ 3. Skrivelser/Post
* Slamtömning av brunn sker under v. 41, lapp hängs upp där brunnen är.

 § 4.Ekonomisk rapport
* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 209 482,28 kr per den 28/9.
* Antal medlemmar är idag 199 medlemmar fördelade på 145 ordinarie, 45 familje och 9 ungdom.

§ 5. Rapport/sektorerna 
Utbildning:

* Kurserna lider mot sitt slut och allt fungerar bra, inga klagomål har inkommit.
* Klubben är i behov av fler instruktörer, Ing-Marie J har ett förslag att utbilda ett antal hjälpinstruktörer, denna utbildning är på
60 timmar. Kostnad per person är 2000 kr och det diskuterades att intresserade betalar denna summa själv och när man hjälper
till med kurs på klubben får man tillbaka en del av summan. Inga beslut är tagna utan vi jobbar vidare med detta.
* Beslutades att Anna E Holm kommer till klubben 16 nov för att hålla lydnadskurs. För att delta med hund krävs att man tävlat lydnadsklass II med nuvarande hund. Vill man komma som åhörare går det bra. Mer info och kostnad för detta kommer ut på hemsidan och först till kvarn.
Rallylydnad
* Tävling kommer att hållas i atomhallen den 21 mars 2015 alla klasser. En domare är bokad, kommer troligtvis behövas en  domare till men det avvaktar vi med tills lite närmre tävlingen.
Servering:
* Kerstin sköter serveringen i atomhallen den 6 dec.
Anläggningen:
* Gräsklippningen har skötts dåligt i höst, till ett annat år måste vi se till så information går fram till berörda.
PR/Hemsida:
* Hemsidan fungerar bra
 
§ 6 Övriga frågor
* Gun S vill ha in budget för 2015 under hösten från alla sektorer.
* Fattas kort på flera tävlande ekipage, Karin L åtar sig detta och lägger ut info på hemsidan hur man ska gå till väga.
Gun S tar hem fotopapper.
* Beslutades att ha träningstider i höst i atomhallen till en kostnad på 30 kr/gång, 3 onsdagar före tävlingen den 6 dec kl. 18.00-19.30 och 3 söndagar innan tävlingen den 6 dec för de som ska tävla kl. 11.00 – 12.30, info kommer på hemsidan.
* Beslutades att ha medlemsmöte med adventsfika sön 23 nov kl. 15.00.

 § 7 Nästa styrelsemöte blir måndagen 27 okt kl. 19.00. Ordförande Birgitta P avslutade mötet.

 

Styrels- och medlemsmöte 2014-08-25

§ 1. Ordförande Birgitta öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Anette Roos, Birgitta Persson,  Linda Karlsson,  Susanne Karlsson,  Adina Hermansson, Karin Lundegård och Christina Widén utöver styrelsen var det 3 medlemmar närvarande.

§ 2. Till sekreterare valdes Linda Karlsson

§ 3. Till justerare för mötet valdes Anette Roos och Susanne Karlsson.

§ 4. Dagordningen godkändes.

§ 5 .Ekonomisk rapport
* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter den 23 augusti fanns det 200 234,73.

§ 6. Information från sektorerna

Utbildning
* Kurserna är igång och det är totalt 38 st anmälda. Kurserna som går i höst är valpkurs, allmänlydnad, tävlingslydnad klass 1
och apell och rallylydnad.
* Anna E Holm har tillfrågats om att hålla tävlingslydnadskurs en helg, Adina kontaktar henne om vilka datum som kan bli aktuella. Mer info kommer om detta.

Tävling
* De tävlingar som genomförts hittills under året är genomförda har fungerat tillfredsställande.
* KM i lydnad hölls den 15 augusti och totalt 16 st deltog.
* Lydnadstävlingen den 14 september är det totalt 8 st anmälda till. Forserum har lydnadstävling samma datum som kan ha påverkat antalet anmälda.

Agility
* Tävlingen den 10 augusti gick med vinst. Deltagarna framförde att de var nöjda med tävlingen. Det var även en artikel om tävlingen i Smålandstidningen. Detta blev en lyckad satsning så det kan bli Sävsjö BK:s varumärke att ha en lätt – lätt inofficiell tävling.
* Ev kommer en inofficiell agilitytävling hållas vinter/vår 2015, men beslut tas längre fram.

Rallylydnad
* Beslutades att Susanne K ser över om vi kan anordna max 3 st rallylydnadstävlingar under 2015.

Anläggningen
* Det tomma frysskåpet är mögligt, det skall rengöras och klistras dit något så det ej går att stänga.

Djurkyrkogården
* Skyltarna har kommit och skall sättas upp.

Hemsidan/PR
*Allt fungerar jättebra.

§ 7. Övrigt
* Sävsjö BK:s medlemmar har 10% rabatt på hundmat hos Sävsjö veterinärklinik.
* Anette hade med sig förslag från Sävsjö veterinärklinik att de ville undervisa de som går valpkurs i allmän skötsel av valpen som kloklippning, öronrengöring mm, finns även tillfälle till frågeställning och promenader tillsammans. Beslutades att kursledaren i valpkursen denna höst tar beslut om detta. Framöver kommer detta läggas in som ett kurstillfälle i valpkursen.
* Birgitta P upprättar ett schema på instruktörer till måndagsträningen.
* Gun S visade lite olika filmklipp på freestyle, heelework, flyball och diving dog. Tänk så mycket roligt vi kan göra med våra fyrbenta vänner.
§ 8 Nästa styrelsemöte blir måndagen den 29 september kl. 19.00.
§ 9 Ordförande Birgitta P avslutade mötet.

 

Styrelsemöte 2014-07-08

Närvarande från styrelsen,  Gun Svensson,  Anette Roos,  Birgitta Persson,  Linda Karlsson, Hans Wolkert och Karin Lundegård.
Närvarande från sektorer, Ing-Marie Johansson och Kerstin Engström


§ 1 Mötets öppnande
- Ordförande Birgitta öppnar mötet

§ 2 Protokolljusterare
-
Till protokolljusterare valdes Karin Lundegård.

§ 3. Skrivelser/Post
- Inga inkomna skrivelser eller post.

§ 4.Ekonomisk rapport
-
Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 174 002 kr per den 6/7.
- Stort bortfall av medlemmar. Idag har klubben 177 medlemmar, att jämföra med 207 st vid samma tid förra året.

§ 5. Rapport/sektorerna:
Utbildning,
- Ing-Marie J informerade om utfallet på vårens kurser som överlag fått mycket goda betyg. Vad som kan förbättras är att hjälpledaren på måndagar tar bättre hand om nykomlingar. Viktigt också att kurserna har tydliga mål.

- Höstens kurser blir följande:

Valpkurs – Wilfred J på torsdagar.
Grundkurs – Birgitta P med hjälp av Hans W på tisdagar.
Allmänlydnad – Ann Sofie S och Vega Ä på tisdagar.
Tävlingslydnad klass I och apell – Ann-Mari F och Adina H onsdagar och ev några helger.

- Önskemål har kommit in om kurs i tävlingslydnad högre klasser, styrelsens undersöker detta och återkommer.
- Marianne J finns tillgänglig för agilitykurs beslutades inget om detta.
- Ev kommer rallylydnadskurs starta till hösten, Susanne K ska fråga Helena Hallman om hon kan hålla i en kurs.
- Höstens kurser kommer starta under olika veckor från v. 33 – 35, info finns på hemsidan.
Tävling,
- Anita Andersen har tackat ja till att döma på klubbens KM den 15 aug.
- Söktävling den 3/8 fortfarande få anmälda.
Rallylydnad,
-
Ing Marie J är klar som rallylydnadssekreterare.
Agility,
-
Hittills 16 anmälda till den inofficiella agilitytävlingen den 10/8.
- Viktigt att det ej ligger gräsklipp kvar på agilityplanen inför tävlingen.
Rus,
- Inget nytt att rapportera.
Servering,
- Allt flyter på som det ska.
Anläggningen,
- Gräsklipparhjälpen har nu slutat, resten av säsongen hjälps vi åt att klippa.
PR/Hemsida,
- Karin L förnyar hemsidan fortlöpande och det fungerar bra.
Djurkyrkogården, 
- Inget nytt att rapportera.

§ 6 Övriga frågor 
- Gun S skickar ut mail om Medlemsmöte 25/8 och KM 15/8 till medlemmarna.
- Anette R ordnar en överraskning till Göran och Gilla för hjälpen med våra nya fina stegar.
- Den 27/7 har klubben samträning med Gislaved/Vetlanda och Njudungs brukshundklubb.
- Till medlemsmötet finns önskemål om att bjuda in föreläsare att prata om belöningsträning.
- Privatpersoner får ej sätta upp affischer på klubben om egen utbildning som ej är i klubbens regi.
- Ing Mari J önskar tas bort som kontaktperson under tävlings/brukslydnad, Karin L ordnar detta.
- Gun S skickar ut mail om Medlemsmöte 25/8.

§ 7 Nästa styrelsemöte
– Måndag den 25 augusti 2014. Klockan 19.00

§ 8 Mötets avslutande
- Birgitta tackar för visat intresse och avslutar så mötet. 


Styrelsemöte 2014-06-02

Närvarande, Gun Svensson,  Anette Roos,  Birgitta Persson,  Linda Karlsson, Hans Wolkert, Christina Widén och Karin Lundegård.

§ 1 Mötets öppnande
- Ordförande Birgitta öppnar mötet

§ 2 Protokolljusterare
-
Till protokolljusterare valdes Hans Wolkert.

§ 3. Skrivelser/Post
-
Sävsjö Kommun inbjuder oss att delta i en föreningsdag den 30 aug, beslut togs att klubben ej deltager i detta.

§ 4.Ekonomisk rapport
-
Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 180 287,51 kr per den 1/6.
- Resultatet gicks igenom och det ligger i minus men då är de flesta stora fasta avgifter betalda för i år så resultatet kommer med stor sannolikhet rätta till sig under året.

§ 5. Rapport/sektorerna:
Utbildning,
-
Ing Marie J har sammanställt enkäterna från kursdeltagarna och vårens kurser har fått mycket goda betyg, bra kursledare och bra upplägg.
- Ing Marie J kommer kalla till planeringsmöte inom kort.
Tävling,
-
Anita Andersen är tillfrågad att vara domare på klubbens KM den 15 aug, hon återkommer med besked.
Rallylydnad,
-
Susanne K och Ing Marie J går mot sluttampen av sin kurs.
Agility,
-
Den inofficiella agilitytävlingen den 10 aug är nu godkänd av distriktet.
Rus,
- Inget nytt att rapportera.
Servering,
- Inget nytt att rapportera.
Anläggningen,
- Även detta år har vi fått hjälp med gräsklippning + diverse målarjobb t o m  7 juli , därefter upprättar Hans W gräsklippningsschema.
- Roger R och Roger K har lagt nytt altantak, styrelsen tackar för deras fina arbete.
- Anette R meddelar att larmet till stugan fungerar igen efter batteribyte.
PR/Hemsida,
- Karin L har nu tagit över ansvaret för hemsidan och det fungerar bra. Karin L har lite idéer om ändringar och beslut togs att resultat ska ligga kvar i 2 år.
Djurkyrkogården, 
-
Djurkropparna minskar eftersom kremering har blivit vanligt idag.
- Ny frysbox är inköpt.

§ 6 Övriga frågor 
-
Gun S kom med förslag om att köpa in kontant mobilt bredband till klubben men styrelsen beslutade att ej köpa in detta.
- Ny diskussion om tider för skott träning kom upp men inget nytt beslut togs ang detta.
- Gun S skickar ut mail om Medlemsmöte 25/8 och KM 15/8 till medlemmarna.

§ 7 Nästa styrelsemöte
– Måndag den 7 juli 2014. Klockan 19.00

§ 8 Mötets avslutande
- Birgitta tackar för visat intresse och avslutar så mötet.

 
Styrelsemöte 2014-04-21

Närvarande: Birgitta Persson, Gun Svensson, Anette Roos, Susanne Karlsson och Christina Widén.
Närvarande från sektorerna: Fia Sjögren
Frånvarande: Linda Karlsson, hans Wolkert och Adina Hermansson.
 

§ 1 Mötets öppnande
– Ordförande Birgitta Persson hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Protokolljusterare
– Till protokolljusterare valdes Anette Roos.
§ 3 Skrivelser och post
– Diverse reklam har inkommit.
§ 4 Ekonomisk rapport
– Likviditeten är fortsatt god. På kontot tillsammans med kontanter fanns 205 636 kronor per den 21 april 2014.
§ 5 Rapport från sektorerna: 
Utbildning,
- IngMarie Johansson har varit på kulträff i Lenhovda den 13 april 2014. Få klubbar var representerade. En ny utbildnings-modell har kommit. Denna modell gör att klubben tror att det kan bli svårt att hitta motiverade intressenter framöver.
Tävling,
- Tävlingsmöte hölls den 7 april 2014. På mötet bestämdes vilka som ska vara tävlingsledare och tävlingssekreterare på årets tävlingar.
– Vega Äng är nu färdigutbildad tävlingssekreterare. Inga Elmersson och Adina Hermansson kommer att göra sina slutprov nästkommande år.
– Tävlingsansökningar för 2015 är inskickade för godkännande.
– KM kommer att hållas den 15 augusti 2014.
Rally,
– Ing-Marie Johansson och Susanne Karlsson utbildar sig till sekreterare och skrivare. De kommer göra sina slutprov 23 maj och ska därefter bakskriva vid två tillfällen innan de blir godkända.
Agility,
– Inget nytt sedan sist. Gun ska ladda ner ny programvara för tävlingar.  
Rus,
– Uppfödar-MH anordnades den 12 april. Marianne Johansson var mycket nöjd med arrangemanget.
– Inga nya figuranter utbildas för tillfället.
Servering,
Inget nytt sedan sist.
Anläggning,
Klubben har haft städdag den 6 april. Nio klubbmedlemmar kom och hjälpte till – Tack till samtliga! 
– Gräsklipparschemat som är uppsatt bör fyllas med namn.
– Plasttaket över altanen kommer bytas.
PR/hemsida,
– Karin Lundegård har tagit över skötseln för hemsidan.
Djurkyrkogården,
En begravning har hållits.
– En av frysarna har rostat sönder i gångjärnen. En ny frys kommer att inhandlas till en kostnad av ca 5 500:-
– Antal begravningar minskar då många väljer att kremera.                                                                                       
§ 6 Övriga frågor
– Veteranorienteringsförbundet har frågat om de får låna klubbens planer dagtid den 17 september 2014. Styrelsen har meddelat dem att de är välkomna. De kommer även att ha en sammankomst vid motorcykelbanan den 11 augusti 2014.
– Medlemsmöte kommer hållas den 25 augusti 2014.
§ 7 Nästa styrelsemöte
– Den 2 juni 2014.
§ 10 Mötets avslutande
- Birgitta tackar för visat intresse och avslutar så mötet.

 

Styrelsemöte 2014-03-24

§ 1. Ordförande Birgitta öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Anette Roos, Birgitta Persson, Linda Karlsson, Hans Wolkert, Christina Widén, Karin Lundegård, Susanne Karlsson och Adina Hermansson. Utöver styrelsen var Ann-Sofie Sjögren och Kerstin Engström närvarande.
§ 2. Till protokolljusterare valdes Adina Hermansson.
§ 3. Skrivelser/Post
* Klubben har fått tackkort från Mimmis begravning.
* Gun S har sammanställt en telefonlista till ansvariga i klubben och detta blå häfte finns på klubben för den som vill ha.
§ 4.Ekonomisk rapport
* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 188 247,12 kr per den 22/3.
* Gun S har köpt in 2 st skrivpärmar med skydd för regn, kostnad 500 kr/styck, beslutades att dessa endast skall användas vi dåligt väder.
§ 5. Rapport/sektorerna
Utbildning
* Totalt 30 st anmälda till vårens kurser med följande fördelning, 9 st valpkurs, 11 st allmänlydnad och 10 st grundkurs. Kursdeltagarna har hela vecka 13 att betala kursavgiften.
* Finns MH kurser att gå för att utbilda A och B figgar, beslutades att Marianne J ser över om vi behöver utbilda mer folk.
* Smålandsdistriktet anordnar kurs nu i april för utbildning rallylydnadsskrivare och sekreterare. Beslutades att anmäla Susanne K och Ing-Marie J till dessa.
* Styrelsen tog beslut i att enbart ha kontaktperson under träningsgrupper då alla är välkomna att vara med. Denna fråga ligger inte under utbildning utan styrelsen tar beslut i detta.
* Ny kontaktperson för söket är Ann-Sofie S.
Tävling
* Totalt blev det 3 st från klubben Adina H, Inga J och Vega Ä som utbildas till tävlingssekreterare. Deras slutprov är söndag v. 13.
* Birgitta P kommer inom kort att kalla till möte i tävlingssektorn för att besluta om antal tävlingar för 2015.
* Tävlingssamverkan syd har arbetat fram en enkät för utvärdering av hur klubben genomför sina tävlingar, denna ska delas ut till tävlande på klubbens tävlingar.
* Distriktet har beslutat att klubbar i Småland får anordna 2 st lydnadstävlingar var under 2015, undantag kan göras.
* Göran B har erbjudit sig att tillverka 2 st nya stegar till klubben, beslutades att han ska tillverka dessa.
Rallylydnad
* Torsdag v. 13 börjar frivillig träningsgrupp i rallylydnad.
Agility
* Den inofficiella agilitytävling går av stapeln den 10 aug och ligger nu inne för godkännande på distriktet.
* Förfrågan om att få ha agilitycup på klubben ons den 24 sept har inkommit från Lena A och styrelsen beslutade att det var ok.
Rus
* MH anordnas den 12 april och det är 8 st hundar anmälda. Domare är Maria Laurin och övriga funktionärer är ordnade för detta MH.
Servering
* Lapp är uppsatt på klubben där det är ifyllt vem som står i serveringen på resp tävling, finns fortfarande några tävlingar kvar till hösten att fylla i.
Anläggningen
* Städdag den 6 april, Gun S mailar ut till medlemmarna om detta.
* Hans W upprättar städschema och sätter upp det på klubben.
PR/Hemsida
* Karin L tar över ansvaret för denna sektor med hjälp av Birgitta P vid PR uppdrag. Karin L tar kontakt med Ing-Marie J för information.
Djurkyrkogården
* Ann-Sofie S skickar in underlag för skylttillverkning på begravda hundar.
§ 6 Övriga frågor
* Gun S har hämtat datakanonen som vi fått från distriktet och ska koppla ihop med klubbens dator. Gun S har den hemma hos sig tills vidare.
* Birgitta P rapporterar in verksamhetsstatistiken på kurserna för 2013.
* Sävsjö kommun har jubileumsår 2014 och inbjuder kommunens föreningar att visa upp sin verksamhet i en föreningsdag den 30 aug, styrelsens tar beslut längre fram om klubben ska delta i detta.
§ 7 Nästa styrelsemöte blir måndagen 21 april kl. 19.00. Ordförande Birgitta P avslutade mötet.

 

Konstitutionsmöte 2014-02-23
§ 1. Ordförande Birgitta öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Anette Roos, Birgitta Persson, Hans Wolkert, Adina Hermansson, Linda Karlsson, Susanne Karlsson, Karin Lundegård och Christina Widén.
§ 2. Dagordningen gicks igenom och godkändes. Styrelsen konstituerade sig enligt val på årsmötet, förutom att Karin Lundegård åtog sig rollen som vice sekreterare. Styrelsen blev följande: Ordförande Birgitta Persson, kassör Gun Svensson, vice ordförande vakant, sekreterare Linda Karlsson, vice sekreterare Karin Lundegård. Ledamöter Anette Roos, Karin Lundegård, Susanne Karlsson och Hans Wolkert. Suppleant Adina Hermansson och Christina Widén.
§ 3. Till justerare för mötet valdes Anette Roos.
§ 4. Beslut togs att rallylydnadssektorn läggs under styrelsen.
* HUS sektorn, ansvarig Ing-Marie Johansson.
* Tävlingssektorn, ansvarig Birgitta Persson. Samtliga utbildade tävlingsledare och tävlingssekreterare ingår.
* Agilitysektorn, ansvarig Rolf Johansson..
* Anläggningssektorn, ansvarig Hans Wolkert.
* Serveringssektorn, ansvarig samordnare Kerstin Engström ansvarig inköp Susanne Karlsson.
* Russektorn, ansvarig Marianne Johansson. Samtliga utbildade figuranter ingår.
* Djurkyrkogården, ansvarig Ann Sofie Sjögren.
* Web/PR, ansvarig Ing-Marie Johansson tills någon annan kan ta över.
§ 5. Till distriktsombud valdes Birgitta Persson och Adina Hermansson och till suppleanter utsågs Anette Roos och Gun Svensson.
§ 6. Beslutades att Birgitta Persson och Gun Svensson tecknar klubbens konto var för sig.
§ 7. Protokollen från styrelsemötena skall mailas ut till berörda och återmailas till sekreteraren med ok från ordförande och justerare.
§ 8. Uppdatering till SBK centralt av klubbens styrelseledamöter, sektoransvariga, adresser mm åtar sig Gun Svensson.

§ 9. Övriga frågor
* Önskan finns att ansvariga från valberedningen skall närvara vid styrelsemötena med jämna mellanrum. Beslutades att protokollen mailas även till valberedningens invalda och att även sektoransvariga blir inbjudna till styrelsemötena.
* Beslut togs att köpa in 2 st plastmappar för att använda för protokollskrivare vid tävlingar. Gun S åtog sig detta.
* Anette R upprättar schema för ansvariga till måndagsträningarna med start den 31 mars.
* Beslutades att anordna städdag söndagen den 6 april kl. 10.00.
§ 10. Beslut togs att mötesdatum bestäms vid styrelsemötena med sms påminnelse några dagar innan av ordförande Birgitta Persson.
§ 11. Nästa styrelsemöte blir måndagen 24 mars kl 19.00.


Årsmöte 2014-02-23
Närvarande 19 medlemmar
§ 1. Birgitta Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2. Birgitta Persson valdes till mötesordförande.
§ 3. Linda Karlsson valdes till mötessekreterare.
§ 4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Vega Äng och Roger Roos.
§ 5. Beslutades om närvaro- och yttranderätt för icke klubbmedlem.
§ 6. Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
§ 7. Dagordningen fastställdes.

§ 8a. Styrelsens och sektorernas verksamhetsberättelser lästes upp.
   8b. Kassörens berättelse lästes upp.
  
8c. Revisorernas berättelse lästes upp.
§ 9. Balans- och resultaträkning fastställdes.
§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 11a. Budgeten för 2014 gicks igenom.
   11b. Medlemsavgiften diskuterades för 2015.
§ 12. Budgeten fastställdes. Beslut togs att klubbavgiftens storlek för 2015 skall ligga kvar på 100 kr då erhåller klubben 55 kr och 45 kr går till distriktet, familjemedlem 100 kr klubben erhåller hela summan.
§ 13.
Ordförande:                         Birgitta Persson                    omval 1 år
Kassör/ord ledamot             Gun Svensson                      omval 1 år
Ordinarie ledamot                Anette Roos                         nyval 2 år
Ordinarie ledamot                Karin Lundegård                  nyval 2 år      
Ordinarie ledamot                Susanne Karlsson                 fyllnadsval 1 år
Suppleant                             Christina Widén                   nyval 2 år
§ 14. Val av revisorer och revisorsuppleant:
Revisor                                Ann-Mari Fanger                 nyval 1 år
Revisor                                Bernt-Olof Karlsson             nyval 1 år
Revisorsuppleant                  Ing-Marie Johansson            nyval 1 år
§ 15. Valberedning
Ann-Sofie Sjögren               sammankallande                   nyval 1 år
Gilla Boström                                             nyval 2 år
Vega Äng                                                                        nyval 2 år
§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
§ 17. Inga övriga frågor.
§ 18. Priser och plaketter delades ut.
§ 19. Birgitta tackade för fortsatt förtroende och avslutade mötet.