Tazze

LP 2 Raskabo Tazze

BirBirgitta_o_Tazzegitta Persson

Lydnad klass 2: 3x förstapris

Bruks spår: godkänd elitklass

Bruks sök: uppflyttad till elitklass

MH-beskriven

 

 

Teodor

Krösaskogens Teodor

NordUCH C.I.B

NordVCH

RLDN RLDF RLDA

Marie-Anne o Rolf JohanssonMarie-AnneTeodor

Aglity: klass 3, hopp klass 3

Lydnad: Klass 1 

Rallylydnad: Mästarklass

Dansk släpspårchampion

MH-beskriven

BPH-beskriven

Exteriörbeskriven: Mycket god typ

 

 

Zeke

Krösaskogens Zeke

SEVCH NOVCH

NordUCH SEUCH C.I.B

RLDN RLDF 

AGD1 AGHD1

Rolf o MRolfZekearie-Anne Johansson

Aglity: klass 2 o hopp klass 2

Rallylydnad: avancerad klass

MH-Beskriven

Exteriörbeskriven: mycket god typ

 

 

 

Ville

Krösaskogens Vilfred

NordVCH 

NordUCH SEUCH C.I.B

RLDN RLDF RLDA

MarieMarie-AnneVille-Anne o Rolf Johansson

Aglity: klass 3 o hopp klass 3

Rallylydnad: Mästarklass

MH-beskriven

BPH-beskriven

Vallanlagstes: Inga anlag

Exteriörbeskriven: mycket god typ

 

 

 

Ylo

Krösaskogens Ylo

NordVCH

NordUCH SEUCH C.I.B

RLDN RLDF 

AGD1 AGHD1 AGD2 AGHD2

Rolf o MRolfYloarie-Anne Johansson

Agility:klass 3 o hopp klass 3

Rallylydnad: avancerad klass

MH-beskriven

Vallanlagstes: goda anlag

Exteriörbeskriven: mycket god typ