Brukstävlingar
I bruks finns tävlingar med fyra olika specialmoment: Rapport, spår, sök och skydd.
Förutom specialmomenten ingår också lydnadsprov där momenten skiljer sig något från dem som ingår i lydnadstävlingar.
Det finns fyra olika klasser: Appellklass, lägre klass, högre klass och elit.
Från 12 månaders ålder får hund som är MH-testad tävla i appellklass. När den nått uppflyttningspoäng i appellklass och blivit 18 månader får den tävla i lägre klass.
Den som blivit uppflyttad från appellklass i exempelvis spår får därefter inte starta i appellklass i en annan bruksgren efetr 18 månaders ålder, utan går direkt vidare till lägre klass även i den grenen.
Den samlade poängen vid en tävling ger slutresultatet ej godkänd, godkänd eller uppflyttad. 

Spår
Spår är den gren inom bruks som brukar samla flest deltagare, även i Sävsjö Brukshundklubb.
Här gäller det för hunden att följa ett spår som  som någon annan gått en timme eller mer i förväg. Tidsintervallen är beroende av vilken klass det gäller.
Hunden ska markera ett antal träföremål som lagts ut i spåret och vid dess slut. Spåret ska dessutom klaras av inom en viss tid.

Sök
Några i klubben tränar och tävlar i sök.
Här gäller det för hunden att på tid hitta ett antal gömda personer som placerats ut på olika sidor av en mittstig.
Området som hunden ska söka av är alltid 100 meter brett, 50 meter på var sida om mittstigen. Området är 50 till 300 meter långt, beroende på klass.


Skydd
Bara någon enstaka medlem i klubben tränar och tävlar skydd.
Skyddshundens huvuduppgift är att skydda sig själv och sin förare genom att angripa dem som hotar dem.
Detta provas i olika moment i tävlingssammanhang.
I den högsta klassen ska hunden förutom dessa skyddsmoment kunna spåra, söka upp en person som gömts i ett skogsparti, leta upp föremål som placerats ut inom ett visst område samt visa att den har tillräcklig lydnad i ett antal moment.
Sävsjö BK ordnar inga tävlingar i skydd.

 

Rapport
I Sävsjö Brukshundklubb ordnas varken träningar eller tävlingar i rapport.
I rapport krävs två förare, då hunden ska springa mellan dem med ett meddelande, en lapp där det står vilken tid hunden startade från föregående förare.
Sträckorna som hundarna springer är från två sträckor om 500 meter upp till fyra sträckor med totallängd 6 100 meter i högsta klassen.