Personuppgifter och Register på Sävsjö Brukshundklubb

Ansvarig för GDPR:  Helene Strömqvist

 

  • Hemsidan  www.savsjobk.se  finns på Hundpoolen.se  och kontonamnet finns på one com och  kan ändras av webbansvarig och kassören.
  • savsjobk@gmail.com  tillgång till denna har kassören och webbansvarig.
  • Medlemsregistret. Används för att sprida information till klubbens medlemmar i form av e-post. Nya medlemmar ansluts till det centrala registret. Tillgång till registret har medlemsansvarig och kassören. I medlemsregistret finns en funktion för att söka medlemskap för tävlande  inför tävlingar. Denna funktion nås av tävlingsansvarig, tävlingssekreterare och kassören.
  • SBK tävling samt SBK prov. Används för tävlingsverksamheter . Klubbens konton kan användas av tävligsansvarig och tävlingssekreterare.
  • Nyckar till klubbstugan. Kassören har ett pappersregister över vilka som innehar nycklar till klubbstugan.
  • Kursanmälningarna går till utbildningsansvarig som fördelar dem till respektive instruktör och medlemsansvarig och kassör samt till studiefrämjandet. Alla anmälningar förstörs efter kursens avslut.
  • Resultatlistor från klubbens tävlingar sparas 2 år i en pärm på klubben.
  • Alla kort  på hemsidan är godkända av respektive person.
  • Klubben har 2 facebook-konton.  Ett konto för enbart klubbens medlemmar och ett för allmänheten. Administratör är klubbens kassör eller medlemsansvarig.