Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 + 2021

2020

Medlemmar

Medlemsantalet har minskat under 2020 och vi är nu 120 st. Vid 2019 års slut var vi 139 medlemmar en minskning med 14 %. Medlemmarna fördelar sig enligt 96 st ordinarie, 14 st familjemedlemmar och 10 st ungdomsmedlemmar. Minskningen beror på att det blev frivilligt att gå med som medlem vid kursdeltagande.

Sammanträden

Styrelsen har sammanträtt 9 ggr.  Därav 1 konstituerande, och utöver dessa styrelsemöten har vi haft 1 medlemsmöte.

Ekonomi

Klubben har en god och stabil ekonomi. Verksamhetsåret har gett ett negativt resultat. Trots det negativa resultatet blev det bättre än budgeterat men den största förklaringen att vi erhållit bidrag av kommunen till att gräva nytt avlopp. Utförlig redogörelse ges i den ekonomiska rapporten.

Övrigt

Den planerade verksamheten har inte fungerat som vi planerat då vi påverkats av covid 19. Det har resulterat i inställt medlemsmöte och en inställd lydnadstävling. Vi har fått ändra om lite på upplägget av kurserna. Vi har tackat nej till att medverka vid uppvisning.

 Styrelsen år 2020

Linda Karlsson             Ancki Ekelund             Gun Svensson

Helene Strömqvist       Anette Blomqvist         Vega Äng

 Mikael Persson            Jan Levin                     Inga Elmersson

2021

 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

 Medlemmar

 Medlemsantalet har ökat under 2021 och vi är nu 128 st. Vid 2020 års slut var vi 120 medlemmar en ökning med 7 %. Medlemmarna fördelar sig enligt 107 st ordinarie, 15 st familjemedlemmar och 6 st ungdomsmedlemmar. Bra att vi ökat medlemsantalet trots frivilligheten att gå med som medlem vid kursdeltagande.

 Sammanträden

 Årsmötet blev inställt pga covid – 19. Styrelsen blev intakt för år 2021. Styrelsen har sammanträtt 7 ggr.  Några möten har vi haft digitalt och det har fungerat bra. Utöver dessa styrelsemöten har vi haft 2 medlemsmöten.

 Ekonomi

 Klubben har en god och stabil ekonomi. Verksamhetsåret har gett ett positivt resultat. Det positiva resultatet översteg det budgeterade och detta beror på att vi haft mer kurser än budgeterat. Utförlig redogörelse ges i den ekonomiska rapporten.

 Övrigt

 Den planerade verksamheten har inte fungerat som vi planerat då vi påverkats av covid 19. Det har resulterat i inställt årsmöte, en inställd elitspårtävling och en inställd lydnadstävling. Klubben har visat upp sig på en sammankomst som Sandsjöfors kyrka ordnat. Även en uppvisning i December i samband med en julutställning. Under året har det varit lite dålig uppslutning till styrelsemötena.

 Styrelsen år 2021

 Linda Karlsson             Ancki Ekelund             Gun Svensson

 Helene Strömqvist       Anette Blomqvist         Vega Äng

 Mikael Persson            Jan Levin                     Inga Elmersson

 

Verksamhetsberättelse utbildningssektorn 2020+2021

2020

Klubben har fått en ny allmänlydnadsinstruktör

Det har hållits 1 träff tillsammans med instruktörerna för planering av kursutbudet för 2020. Och under 2020 har det hållits totalt 6 kurser med totalt 49 st deltagare.

Våren 2020

1st valpkurs, 6 deltagare

1 st allmänlydnad, 10 deltagare

1 st agility, 6 deltagare

Hösten 2020

1 st valpkurs, 10 deltagare

1 st allmänlydnad, 10 deltagare

1 st agilitykurs, 7 deltagare

 Kurserna är redovisade till studiefrämjandet.

Detta år har vi inte delat ut någon bok till valpkursen, men instruktörerna har använt sig en del av Inki Sjöstens bok Allmänlydnad och Maria Brandel och Siv Svendsen nya utbildningsbok.

Tyvärr är det svårt att bredda utbudet på antal kurser då det är svårt att få instruktörerna att hålla kurs.

 2021

 Verksamhetsberättelse utbildningssektorn 2021

 Under 2021 har det hållits totalt 8 kurser med totalt 74 st deltagare.

 Vinter 2021

 1 st valpkurs

 Våren 2021

 1 st valpkurs

 1 st allmänlydnad

 1 st agility

 1 st rallylydnad

 Hösten 2021

 1 st valpkurs

 1 st allmänlydnad

 1 st agilitykurs

 Kurserna är redovisade till studiefrämjandet. Nu har vi övergått till e redovisning och respektive instruktör rapporterar själv in sin kurs.

 Vi har haft stort tryck på kursverksamheten och vi har fått tacka nej till flera kursintresserade. Synd att vi inte kan tillgodose behovet.

  

Verksamhetsplan utbildningssektorn Sävsjö Brukshundklubb 2022

 Kurser till våren blir:

 Valpkurs

 Allmänlydnad

 Agility

 Brukskurs

 Klubben är fortfarande i stort behov av att utbilda instruktörer.

 Önskemål finns att styrelsen jobbar med frågan hur vi skall få våra instruktörer mer intresserade av att hålla kurs. Kurserna är så viktiga för att locka fler till klubben och även få in pengar.

 Information till de som vill anmäla ligger ute på hemsidan och affischer sätts upp runt om i kommunen. Det kommer även läggas ut på sociala medier.

 För utbildningssektorn

 Linda Karlsson                                                

 

Stugsektorns verksamhetsberättelse 2020+2021

2020

Avloppet är nu iordningställt enligt krav från kommunen och Mikael Persson har varit entreprenören.

Städdag i maj vi städade både utanför och inne i stugan.

Djurkyrkogården har klipps 1 gång under året.

Upprustning och målning av framsidan av stugan byte av vindskivor. Ny trapp med nytt räcke. Detta har utförts med största noggrannhet av Tommy Blomkvist.

Slingan till robotgräsklipparen har gått sönder flertalet gånger troligen pga jordsorkar. Vi lägger nu slingan ovanpå mark för att eliminera fler slingavbrott.

 För Stugsektorn

Jan Levin 

2021

Stugsektorns verksamhetsberättelse 2021

 Det som har hänt i denna sektor under 2021:

 Städdag den 25 april, då städade vi upp runt stugan och inne i stugan. Det var god uppslutning

Vi har endast använd 1 robotgräsklippare till bruksplanen då planeringen varit att installera den andra på agilityplanen. Tyvärr har vi haft en hel del problem med klipparna och vi lämnade in båda två för översyn till Dans i Vrigstad. De justerade inställningarna och servade till dem. Efter detta har de fungerat bättre.

Vattenpumpen har stannat med jämna mellanrum och till slut stannat helt och hållet. Tryckvakten och strömbrytaren har nu bytts ut och problemen är åtgärdade.

 Stugsektorns verksamhetsplan 2022

 1 st robotgräsklippare ska flyttas till agilityplanen under våren.

Beslut är taget på att bruksplanen ska jämnas till och jord fyllas på. Vi har blivit lovade att få en del jord av Sävsjö kommun. Viktigt är att få till ett datum så vi inte blir utan planen för tävling och kursverksamhet.

2022-02-06

Mikael Persson

 

Rallylydnad 2020+2021

2020
Under våren blev jag ansvarig för rallylydnadssektorn. Coronasituationen har påverkat allt verksamhet i klubben och även rallylydnaden. Under vårens coronarestriktioner var det ingen direkt rallylydnadsverksamhet men i somras hade vi ett möte där vi diskuterade vad som kan förbättras och hur vi kan utveckla rallylydnaden i klubben. Efter mötet har en del skyltar bytts ut. Vi behöver fortsätta genomgången av allt material för att sortera ut skyltar som inte längre gäller eller som är i för dåligt skick samt komplettera med material som behövs.
Klubben anmälde sitt intresse till att vara med i en grupp på höglandet som vill börja arrangera träningstävlingar i rallylydnad. Tyvärr kom det inte igång i höstas så vi hoppas det kan starta upp våren 2021. Tanken är att tillsammans åka på träningstävlingar och bli mer tävlingsvana inför tävlingar. Förhoppningen är även att genom denna aktivitet lära känna varandra och ha trevligt. Det kommer även innebära att vi i klubben arrangerar träningstävling när det är vår tur.

Under hösten har det varit ett intresse för rallylydnad och vi har varit några stycken som tränat rally på måndagsträningarna. Den försämrade Corona situationen under senhösten gjorde att klubben inte kunde fortsätta med vinterträningen inomhus vilket påverkade rallylydnaden också.

Vi hoppas på ett ännu bättre 2021 med fräscht uppdaterat rallylydnadsmaterial, nybörjarkurs, träningstävlingar samt ännu fler som tränar rallylydnad och har trevligt tillsammans.

Ancki Ekelund

2021    

Rallylydnad 2021

Under året har vi varit många som tränat rally tillsammans. Det är ett jättetrevligt gäng som brukar träffas på måndagsträningarna och som ibland träffas för träning däremellan. Vi har haft några spontana aktiviteter i samband med träningstillfällen som exempelvis korvgrillning.

 

Några ekipage har tävlat, det har genomförts en rallylydnadskurs och i samband med Sävsjös julmarknad deltog några ekipage för att visa upp rallylydnad samt göra reklam för klubben.

 

Tack vare allas härliga glädje och entusiasm har det varit ett trevligt rallyår trots pandemin och alla dess begränsningar.

 

Tävlingssektorns verksamhetsberättelse för år 2020+2021

2020

Som för hela samhället i övrigt så präglades även brukshundklubbens verksamhet av den pågående pandemi som svepte över världen, vilket medförde att flertalet tävlingar fick ställas in.

Endast två tävlingar kunde därför genomföras av de planerade fyra. En lydnadtävling 5 juni i startklass – klass 3 med totalt 20 startande. Deltagarna fördelade sig enl. följande:11 i startklass, 2 i klass 1, 3 i klass 2 samt 4 i klass 3.

Söktävlingen 9:e augusti kunde hållas och där var det totalt 13 deltagare. 6 i lägre klass, 3 i högre klass samt 3 i elitklass.

Spårtävlingen i maj samt lydnadstävlingen i november i Atomhallen blev inställda pga rådande restriktioner från folkhälsomyndigheten och SKK.

Då vinster till tävlingarna var inköpta och registreringsavgifter släpar efter från tävlingsåret innan och anmälningsavgifterna från speciellt lydnadstävlingen i november uteblev medförde det ett betydande ekonomiskt underskott.

Klubbmästerskapet i appellspår 26 september då Eva Kurtsson var domare var det 6 ekipage som deltog i.

Det planerade klubbmästerskapet i lydnad inställdes pga bristande intresse.

För tävlingssektorn: Birgitta Persson

Planerade tävlingar år 2021

Spår elitklass 9 maj

Lydnadstävling startklass- klass 3, 4 juni. Kvällstävling

Söktävling lägre- elitklass, 8 augusti

Lydnadstävling startklass- klass 3, 21 november. Atomhallen

2021

 

2021 års verksamhetsberättelse tävlingssektorn för bruks och lydnad.

 

Pandemin påverkade tävlingsverksamheten även detta år liksom föregående då restriktionerna i samhället gjorde att inga tävlingar kunde genomföras under första halvan av året.

 

De tävlingar som hölls var söktävlingen 8:e augusti där endast 8 ekipage startade.

 

Lydnadstävling i Atomhallen 21: a november genomfördes och där var det 19 startande. De fördelades på 8 i startklass,3 i klass 1 samt 5 i klass 2 och tre i klass 3.

 

Inga klubbmästerskap har hållits då intresset för detta var svalt.

 

 

 

Planerade tävlingar år 2022.

 

Spårtävling lägre, högre klass 8 maj.

 

Lydnadtävling startklass -klass 3, kväll 3 juni.

 

Söktävling 7 augusti.

 

Lydnadstävling i Atomhallen 20 november.

 

 

 

För tävlingssektorn: Birgitta Persson

 

Ekonomisk Verksamhetsberättelse för Sävsjö Brukshundklubb 2020+2021

2020

Resultatet för 2020 blev ett underskott med 14 842,76 kr.

Inkomsterna var 76 193 kr och utgifterna 91 035,76 kr.

Underskottet beror på att vi bytte avloppstank  för 18 220 kr

Resultatet fördelar sig enligt bilagan.

Vid årets slut fanns följande på klubbens bankkonton

Föreningskonto                             33 297,86 kr

Placeringskonto                          107 279,83 krkr

Kontanter                                             674,00

                                           

Totalt                                             141 251,69 kr

Sävsjö BK  Budget för 2021      
   Budget 2020  2020-12-31 Budget 2021
Medlemmar      
Medlemsavgifter                  11 000,00 kr                    9 005,00 kr            9 000,00 kr
Övriga kostnader -                  5 000,00 kr -                  2 797,00 kr -          2 500,00 kr
medlemsaktivitet -                  5 000,00 kr                       175,00 kr -          3 000,00 kr
                     1 000,00 kr                    6 383,00 kr           3 500,00 kr
Tävlingssektorn      
Anmälningsavg                  16 000,00 kr                    9 952,00 kr          19 625,00 kr
Arvoden, Mat, Priser, -                  7 500,00 kr -                  6 630,00 kr -          7 550,00 kr
Atomhallen, Material -                  1 250,00 kr -                     715,50 kr -          1 200,00 kr
registreringsavg -                  5 000,00 kr -                  4 105,00 kr -          6 675,00 kr
Utbildning -                  1 750,00 kr -                  1 750,00 kr                      -   kr
Övriga kostnader                              -   kr -                     390,00 kr                      -   kr
                        500,00 kr -                  3 638,50 kr           4 200,00 kr
Rallylydnadssektorn                              -   kr                              -   kr  ?? 
Agility                              -   kr                              -   kr -         5 000,00 kr
Utbildningssektorn      
Kursavgifter                  46 400,00 kr                  41 975,00 kr          54 200,00 kr
Instruktörer -                  4 000,00 kr                              -   kr -          5 000,00 kr
utbildning   -                  5 000,00 kr -                  5 265,00 kr -          3 000,00 kr
Övriga kostnader -                  2 000,00 kr -                     825,00 kr -          2 000,00 kr
Kursböcker                              -   kr -                  1 302,00 kr                      -   kr
                    35 400,00 kr                  34 583,00 kr          44 200,00 kr
       
Serverings- stugsektorn      
Försäljning                  12 000,00 kr                    6 278,00 kr            8 000,00 kr
Inköp -                  7 000,00 kr -                  5 061,50 kr -          6 500,00 kr
                     5 000,00 kr                    1 216,50 kr           1 500,00 kr
       
Övrigt      
Bidrag                      3 000,00 kr                      -   kr
Stuguthyrning                    6 000,00 kr                    7 110,00 kr            7 000,00 kr
Underhåll -                  5 000,00 kr -                  2 661,00 kr -        15 000,00 kr
El, Sophämtn, Vatten/Avlopp -                16 000,00 kr -                18 010,00 kr -        18 000,00 kr
Gräsklippning -                  1 000,00 kr -                  3 787,16 kr -          1 000,00 kr
Försäkring -                12 500,00 kr -                10 861,00 kr -        10 500,00 kr
Övriga kostn fastigheten -                25 000,00 kr -                18 220,00 kr                      -   kr
Övriga kostnader -                  5 000,00 kr -                  6 068,10 kr -          6 000,00 kr
Bank -                  4 000,00 kr -                  3 889,50 kr -          4 000,00 kr
  -                62 500,00 kr -                53 386,76 kr -       47 500,00 kr
       
Medlemmar                    1 000,00 kr                    6 383,00 kr           3 500,00 kr
Utbildningssektorn                   35 400,00 kr                  34 583,00 kr          44 200,00 kr
Tävlingssektorn                       500,00 kr -                  3 638,50 kr           4 200,00 kr
Rallylydnadssektorn                              -   kr                              -   kr  ?? 
Agility                              -   kr                              -   kr -               5 000,00 kr
Serveringsektorn                    5 000,00 kr                    1 216,50 kr           1 500,00 kr
Övrigt -                62 500,00 kr -                53 386,76 kr -       47 500,00 kr
Resultat -          20 600,00 kr -         14 842,76 kr              900,00 kr

                                               

 2021

 Ekonomisk Verksamhetsberättelse för Sävsjö Brukshundklubb 2021

 Resultatet för 2021 blev ett överskott med 24 495,90 kr.

 Inkomsterna var 106 821 kr och utgifterna 82 325,10 kr.

 Resultatet fördelar sig enligt bilagan.

  Vid årets slut fanns följande på klubbens bankkonton

 Föreningskonto                             58 467,76 kr

 Placeringskonto                          107 279,83 kr

                            

 Totalt                                             165 747,59 kr

  Styrelsen har tillsammans med sektoransvariga gjort en budget för 2022. Se bilaga.

  Bodafors 2022-01-25

 Gun Svensson

 Kassör

Sävsjö BK  2022      
  2021-12-31 2022-01-01  budget 2022 
Medlemmar      
Medlemsavgifter                  11 805,00 kr      11 000,00 kr
Övriga kostnader -                     595,00 kr   -    1 500,00 kr
medlemsaktivitet -                     738,10 kr   -    2 000,00 kr
                   10 471,90 kr          -   kr     7 500,00 kr
Tävlingssektorn      
Anmälningsavg                    6 510,00 kr      17 500,00 kr
Arvoden, Mat, Priser, -                  2 714,00 kr   -    8 600,00 kr
Atomhallen, Material -                  1 250,00 kr   -    1 750,00 kr
registreringsavg -                     360,00 kr   -    6 350,00 kr
Utbildning      
Övriga kostnader -                     300,00 kr    
                     1 886,00 kr          -   kr        800,00 kr
Rallylydnadssektorn                              -   kr    ??? 
Agility -                20 870,00 kr    ??? 
Utbildningssektorn      
Kursavgifter                  74 574,00 kr      48 000,00 kr
Instruktörer -                     360,00 kr   -    2 000,00 kr
utbildning       -    5 500,00 kr
Övriga kostnader -                  1 200,00 kr   -    1 000,00 kr
Kursböcker      
                   73 014,00 kr          -   kr   39 500,00 kr
       
Serverings- stugsektorn      
Försäljning                    6 652,00 kr        7 000,00 kr
Inköp -                  5 453,49 kr   -    5 500,00 kr
                     1 198,51 kr          -   kr     1 500,00 kr
       
Övrigt      
Bidrag             500,00 kr
Stuguthyrning                    7 280,00 kr        1 200,00 kr
Underhåll -                  2 336,00 kr   -    3 000,00 kr
El, Sophämtn, Vatten/Avlopp -                15 881,00 kr   -  18 500,00 kr
Gräsklippning -                  7 334,41 kr   -    5 000,00 kr
Försäkring -                10 219,00 kr   -  10 000,00 kr
Övriga kostn fastigheten -                  2 957,70 kr   -    3 000,00 kr
Övriga kostnader -                  5 788,90 kr   -    5 500,00 kr
Bank -                  3 967,50 kr   -    4 000,00 kr
  -                41 204,51 kr          -   kr - 47 300,00 kr
       
Medlemmar                  10 471,90 kr          -   kr      7 500,00 kr
Utbildningssektorn                  73 014,00 kr          -   kr    39 500,00 kr
Tävlingssektorn                    1 886,00 kr          -   kr         800,00 kr
Rallylydnadssektorn                              -   kr          -   kr  ??? 
Agility -                20 870,00 kr          -   kr  ??? 
Serveringsektorn                    1 198,51 kr          -   kr      1 500,00 kr
Övrigt -                41 204,51 kr          -   kr -  47 300,00 kr
Resultat                  24 495,90 kr          -   kr     2 000,00 kr
       
       
Vi behöver utbilda flera funktionärer typ instruktörer tävlingsledare bruks och lydnad,
tävlingssekreterare lydnad, bruks och rally, skrivare rally  

 

revision2019

 

Valberedningens förslag till Sävsjö Brukshundsklubbs styrelse

för år 2022/23.

 

Ordförande 1 år                      Anders Bahls          Nyval

Ordinarie ledamot 2 år (sekr)  Helen Strömqvist    Omval

Ordinarie ledamot 2 år            Ancki Ekelund        Omval

Ordinarie ledamot 2 år            Anette Blomqvist    Omval

Ordinarie ledamot 1 år            Malin Floengård     Fyllnadsval

Suppleant 2 år                         Anna Dahlberg       Nyval

 

Sitter kvar i styrelsen år 2022

Ordinarie ledamot (vice ordf) Jan Lewin

Ordinarie ledamot (kassör)     Gun Svensson

Suppleant                               Mikael Persson

 

 Revisor 1 år            Bernt-Olof Karlsson               Omval

Revisor 1år             Ann-Mari Fanger                   Omval

  

Valberedningen: Birgitta Persson, Marianne Johansson

 

Plaketter och championat till klubbens tävlande för år 2021.

 

Bruks

Hexgårdens Chip högre klass-elitklass spår, Linda Karlsson

Mixalex Maxxon lägre- högre klass spår, Birgitta Persson

Mixalex Maxxon högre- elitklass spår, Birgitta Persson

Mixalex Maxxon lägre-högre klass sök, Birgitta Persson

Lydnad

Hexgårdens Chip klass 1-klass 2, Linda Karlsson

 Rallylydnad

Nybörjarklass-fortsättning

Mångsysslarens Jagande Jianca (Jianca)- Katarina Johansson

Skogsbygdens Janne Stollig (Janne)- Rolf Johansson

Amikai-Dogs Aske- Rolf Johansson

Siv-Smörkolan (Sivan)- Marianne Johansson

 Fortsättningsklass -avancerad

Uggeshall Astral Angel (Olga)- Katarina Johansson

Mångsysslarens Jagande Jianca (Jianca)- Katarina Johansson

Skogsbygdens Janne Stollig-Rolf Johansson

 Avancerad- mästarklass

Happy Life Arya(Arya)-Katarina Johansson

 Heelwork

Klass1-2

Happy Life Arya (Arya)- Katarina Johansson

Freestyle

Klass 2-3

Meadtwig Adele Queen of Dreams (Zonja) – Katarina Johansson

 Svenskt Rallylydnadschampionat

Krösaskogens Zeke

 Priser och utmärkelser för år 2020

 Endast uppflyttningsplaketter och championat delas ut för året. Årets hund i de olika grenarna utgår då det inte getts möjlighet att tävla i den omfattning som reglerna kräver för de utmärkelserna.

 Maria Karlsson vandringspris till klubbens mest allroundmeriterade hund som instiftades år 1995 erövrades av Hexgårdens Wilmer för år 2019, då det var fjärde gången i ordningen och priset tillföll honom för alltid togs beslut att inte inköpa något nytt då det vandrat i 25 år.

 Uppflyttningsplaketter Bruks:

Högre klass spår -elitklass

 Andreelunds Edwin – Mikael Persson

 Lägre klass spår- högre klass

 Hexgårdens Chip – Linda Karlsson

 Appellspår – lägre klass

 Strandkungens Gorgeous Ganster - Anna Dahlberg

 Springmist´s Strong Point- Inga Elmersson

 Mixalex Maxxon- Birgitta Persson

 Uppflyttningplakett Lydnad

 Startklass-klass 1

 Mixalex Maxxon- Birgitta Persson

 Uppflyttningsplaketter Rallylydnad:

 Nybörjarklass- fortsättning

 Uggeshall Astral Angel (Olga) - Katarina Johansson

 Mångsysslarens Jätteglada Jösta - Katarina Johansson

 Fortsättningsklass – avancerad

 Happy Life Arya- Katarina Johansson

 Avancerad klass – mästarklass

 Meadtwig Adele Queen of Dreams(Zonja) – Katarina Johansson

 Svenskt Viltspårchampionat

 Mångsysslarens Intressanta Izolde-Ann-Sofie Sjögren

 KM bruks

 Hexgårdens Wilmer – Linda Karlsson

 Mixalex Maxxon –Birgitta Persson

 Andreelunds Edwin- Mikael Persson