Årsmöte Sävsjö Brukshundklubb  är inställt enligt generell dispens från SKK. Nedan finns verksamhetsberättelserna för 2020.

 

Samtliga priser och utmärkelser kommer att delas ut på medlemsmöte under våren.

Stort grattis till alla pristagare.

Priser och utmärkelser för år 2020

 

Endast uppflyttningsplaketter och championat delas ut för året. Årets hund i de olika grenarna utgår då det inte getts möjlighet att tävla i den omfattning som reglerna kräver för de utmärkelserna.

Maria Karlsson vandringspris till klubbens mest allroundmeriterade hund som instiftades år 1995 erövrades av Hexgårdens Wilmer för år 2019, då det var fjärde gången i ordningen och priset tillföll honom för alltid togs beslut att inte inköpa något nytt då det vandrat i 25 år.

Uppflyttningsplaketter Bruks:

Högre klass spår -elitklass

Andreelunds Edwin – Mikael Persson

Lägre klass spår- högre klass

Hexgårdens Chip – Linda Karlsson

Appellspår – lägre klass

Strandkungens Gorgeous Ganster - Anna Dahlberg

Springmist´s Strong Point- Inga Elmersson

Mixalex Maxxon- Birgitta Persson

 

Uppflyttningplakett Lydnad

Startklass-klass 1

Mixalex Maxxon- Birgitta Persson

 

Uppflyttningsplaketter Rallylydnad:

Nybörjarklass- fortsättning

Uggeshall Astral Angel (Olga) - Katarina Johansson

Mångsysslarens Jätteglada Jösta - Katarina Johansson

Fortsättningsklass – avancerad

Happy Life Arya- Katarina Johansson

Avancerad klass – mästarklass

Meadtwig Adele Queen of Dreams(Zonja) – Katarina Johansson

 

Svenskt Viltspårchampionat

Mångsysslarens Intressanta Izolde-Ann-Sofie Sjögren

 

KM bruks

Hexgårdens Wilmer – Linda Karlsson

Mixalex Maxxon –Birgitta Persson

Andreelunds Edwin- Mikael Persson

 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

 

Medlemmar

Medlemsantalet har minskat under 2020 och vi är nu 120 st. Vid 2019 års slut var vi 139 medlemmar en minskning med 14 %. Medlemmarna fördelar sig enligt 96 st ordinarie, 14 st familjemedlemmar och 10 st ungdomsmedlemmar. Minskningen beror på att det blev frivilligt att gå med som medlem vid kursdeltagande.

Sammanträden

Styrelsen har sammanträtt 9 ggr.  Därav 1 konstituerande, och utöver dessa styrelsemöten har vi haft 1 medlemsmöte.

Ekonomi

Klubben har en god och stabil ekonomi. Verksamhetsåret har gett ett negativt resultat. Trots det negativa resultatet blev det bättre än budgeterat men den största förklaringen att vi erhållit bidrag av kommunen till att gräva nytt avlopp. Utförlig redogörelse ges i den ekonomiska rapporten.

Övrigt

Den planerade verksamheten har inte fungerat som vi planerat då vi påverkats av covid 19. Det har resulterat i inställt medlemsmöte och en inställd lydnadstävling. Vi har fått ändra om lite på upplägget av kurserna. Vi har tackat nej till att medverka vid uppvisning.

 

Styrelsen år 2020

Linda Karlsson             Ancki Ekelund             Gun Svensson

 

Helene Strömqvist       Anette Blomqvist         Vega Äng

 

Mikael Persson            Jan Levin                     Inga Elmersson

Verksamhetsberättelse utbildningssektorn 2020

Klubben har fått en ny allmänlydnadsinstruktör

Det har hållits 1 träff tillsammans med instruktörerna för planering av kursutbudet för 2020. Och under 2020 har det hållits totalt 6 kurser med totalt 49 st deltagare.

Våren 2020

1st valpkurs, 6 deltagare

1 st allmänlydnad, 10 deltagare

1 st agility, 6 deltagare

 

Hösten 2020

1 st valpkurs, 10 deltagare

1 st allmänlydnad, 10 deltagare

1 st agilitykurs, 7 deltagare

 

Kurserna är redovisade till studiefrämjandet.

Detta år har vi inte delat ut någon bok till valpkursen, men instruktörerna har använt sig en del av Inki Sjöstens bok Allmänlydnad och Maria Brandel och Siv Svendsen nya utbildningsbok.

Tyvärr är det svårt att bredda utbudet på antal kurser då det är svårt att få instruktörerna att hålla kurs.

 

Stugsektorns verksamhetsberättelse 2020

Avloppet är nu iordningställt enligt krav från kommunen och Mikael Persson har varit entreprenören.

Städdag i maj vi städade både utanför och inne i stugan.

Djurkyrkogården har klipps 1 gång under året.

Upprustning och målning av framsidan av stugan byte av vindskivor. Ny trapp med nytt räcke. Detta har utförts med största noggrannhet av Tommy Blomkvist.

Slingan till robotgräsklipparen har gått sönder flertalet gånger troligen pga jordsorkar. Vi lägger nu slingan ovanpå mark för att eliminera fler slingavbrott.

 För Stugsektorn

Jan Levin 

Rallylydnad 2020
Under våren blev jag ansvarig för rallylydnadssektorn. Coronasituationen har påverkat allt verksamhet i klubben och även rallylydnaden. Under vårens coronarestriktioner var det ingen direkt rallylydnadsverksamhet men i somras hade vi ett möte där vi diskuterade vad som kan förbättras och hur vi kan utveckla rallylydnaden i klubben. Efter mötet har en del skyltar bytts ut. Vi behöver fortsätta genomgången av allt material för att sortera ut skyltar som inte längre gäller eller som är i för dåligt skick samt komplettera med material som behövs.

Klubben anmälde sitt intresse till att vara med i en grupp på höglandet som vill börja arrangera träningstävlingar i rallylydnad. Tyvärr kom det inte igång i höstas så vi hoppas det kan starta upp våren 2021. Tanken är att tillsammans åka på träningstävlingar och bli mer tävlingsvana inför tävlingar. Förhoppningen är även att genom denna aktivitet lära känna varandra och ha trevligt. Det kommer även innebära att vi i klubben arrangerar träningstävling när det är vår tur.

Under hösten har det varit ett intresse för rallylydnad och vi har varit några stycken som tränat rally på måndagsträningarna. Den försämrade Corona situationen under senhösten gjorde att klubben inte kunde fortsätta med vinterträningen inomhus vilket påverkade rallylydnaden också.

Vi hoppas på ett ännu bättre 2021 med fräscht uppdaterat rallylydnadsmaterial, nybörjarkurs, träningstävlingar samt ännu fler som tränar rallylydnad och har trevligt tillsammans.

Ancki Ekelund

   

     

Tävlingssektorns verksamhetsberättelse för år 2020

Som för hela samhället i övrigt så präglades även brukshundklubbens verksamhet av den pågående pandemi som svepte över världen, vilket medförde att flertalet tävlingar fick ställas in.

Endast två tävlingar kunde därför genomföras av de planerade fyra. En lydnadtävling 5 juni i startklass – klass 3 med totalt 20 startande. Deltagarna fördelade sig enl. följande:11 i startklass, 2 i klass 1, 3 i klass 2 samt 4 i klass 3.

Söktävlingen 9:e augusti kunde hållas och där var det totalt 13 deltagare. 6 i lägre klass, 3 i högre klass samt 3 i elitklass.

Spårtävlingen i maj samt lydnadstävlingen i november i Atomhallen blev inställda pga rådande restriktioner från folkhälsomyndigheten och SKK.

Då vinster till tävlingarna var inköpta och registreringsavgifter släpar efter från tävlingsåret innan och anmälningsavgifterna från speciellt lydnadstävlingen i november uteblev medförde det ett betydande ekonomiskt underskott.

Klubbmästerskapet i appellspår 26 september då Eva Kurtsson var domare var det 6 ekipage som deltog i.

Det planerade klubbmästerskapet i lydnad inställdes pga bristande intresse.

För tävlingssektorn: Birgitta Persson

 

Planerade tävlingar år 2021

Spår elitklass 9 maj

Lydnadstävling startklass- klass 3, 4 juni. Kvällstävling

Söktävling lägre- elitklass, 8 augusti

Lydnadstävling startklass- klass 3, 21 november. Atomhallen

 

Ekonomisk Verksamhetsberättelse för Sävsjö Brukshundklubb 2020

Resultatet för 2020 blev ett underskott med 14 842,76 kr.

Inkomsterna var 76 193 kr och utgifterna 91 035,76 kr.

Underskottet beror på att vi bytte avloppstank  för 18 220 kr

Resultatet fördelar sig enligt bilagan.

Vid årets slut fanns följande på klubbens bankkonton

Föreningskonto                             33 297,86 kr

Placeringskonto                          107 279,83 krkr

Kontanter                                             674,00

                                           

Totalt                                             141 251,69 kr

Sävsjö BK  Budget för 2021      
   Budget 2020  2020-12-31 Budget 2021
Medlemmar      
Medlemsavgifter                  11 000,00 kr                    9 005,00 kr            9 000,00 kr
Övriga kostnader -                  5 000,00 kr -                  2 797,00 kr -          2 500,00 kr
medlemsaktivitet -                  5 000,00 kr                       175,00 kr -          3 000,00 kr
                     1 000,00 kr                    6 383,00 kr           3 500,00 kr
Tävlingssektorn      
Anmälningsavg                  16 000,00 kr                    9 952,00 kr          19 625,00 kr
Arvoden, Mat, Priser, -                  7 500,00 kr -                  6 630,00 kr -          7 550,00 kr
Atomhallen, Material -                  1 250,00 kr -                     715,50 kr -          1 200,00 kr
registreringsavg -                  5 000,00 kr -                  4 105,00 kr -          6 675,00 kr
Utbildning -                  1 750,00 kr -                  1 750,00 kr                      -   kr
Övriga kostnader                              -   kr -                     390,00 kr                      -   kr
                        500,00 kr -                  3 638,50 kr           4 200,00 kr
Rallylydnadssektorn                              -   kr                              -   kr  ?? 
Agility                              -   kr                              -   kr -         5 000,00 kr
Utbildningssektorn      
Kursavgifter                  46 400,00 kr                  41 975,00 kr          54 200,00 kr
Instruktörer -                  4 000,00 kr                              -   kr -          5 000,00 kr
utbildning   -                  5 000,00 kr -                  5 265,00 kr -          3 000,00 kr
Övriga kostnader -                  2 000,00 kr -                     825,00 kr -          2 000,00 kr
Kursböcker                              -   kr -                  1 302,00 kr                      -   kr
                    35 400,00 kr                  34 583,00 kr          44 200,00 kr
       
Serverings- stugsektorn      
Försäljning                  12 000,00 kr                    6 278,00 kr            8 000,00 kr
Inköp -                  7 000,00 kr -                  5 061,50 kr -          6 500,00 kr
                     5 000,00 kr                    1 216,50 kr           1 500,00 kr
       
Övrigt      
Bidrag                      3 000,00 kr                      -   kr
Stuguthyrning                    6 000,00 kr                    7 110,00 kr            7 000,00 kr
Underhåll -                  5 000,00 kr -                  2 661,00 kr -        15 000,00 kr
El, Sophämtn, Vatten/Avlopp -                16 000,00 kr -                18 010,00 kr -        18 000,00 kr
Gräsklippning -                  1 000,00 kr -                  3 787,16 kr -          1 000,00 kr
Försäkring -                12 500,00 kr -                10 861,00 kr -        10 500,00 kr
Övriga kostn fastigheten -                25 000,00 kr -                18 220,00 kr                      -   kr
Övriga kostnader -                  5 000,00 kr -                  6 068,10 kr -          6 000,00 kr
Bank -                  4 000,00 kr -                  3 889,50 kr -          4 000,00 kr
  -                62 500,00 kr -                53 386,76 kr -       47 500,00 kr
       
Medlemmar                    1 000,00 kr                    6 383,00 kr           3 500,00 kr
Utbildningssektorn                   35 400,00 kr                  34 583,00 kr          44 200,00 kr
Tävlingssektorn                       500,00 kr -                  3 638,50 kr           4 200,00 kr
Rallylydnadssektorn                              -   kr                              -   kr  ?? 
Agility                              -   kr                              -   kr -               5 000,00 kr
Serveringsektorn                    5 000,00 kr                    1 216,50 kr           1 500,00 kr
Övrigt -                62 500,00 kr -                53 386,76 kr -       47 500,00 kr
Resultat -          20 600,00 kr -         14 842,76 kr              900,00 kr

                                               

 revision2019