STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022

 Styrelsen har sammanträtt 10 ggr var av ett  konstituerande

Utöver det har vi haft  2 medlemsmöte

Vi har tappat några medlemmar  jämfört med 2021 vi är 99 st helbetalande & 14 familjemedlemmar

0 ungdomar totalt 113 st medlemmar

Mer information om klubbens hela  verksamhet kommer att lämnas av respektive sektor under de olika sektorernas verksamhetsberättelser

Styrelsen har bestått av  Anders Bahls   Jan Levin  Helene Strömqvist  Gun Svensson  Mikael Persson

Ancki Eklund   Malin Floengård   Anna Dahlberg Anette Blomqvist

 Verksamhetsberättelse utbildningssektorn 2022

Under 2022 har det hållits totalt 7 kurser med totalt 66 st deltagare.

Våren 2022

1 st valpkurs

1 st allmänlydnad

1 st agility

1 st Brukskurs inriktning spår/brukslydnad

 

Hösten 2022

1 st valpkurs

1 st allmänlydnad

1 st agilitykurs

 

Trycket på kursverksamheten har fortsatt varit hög. Framförallt under våren, då  vi inte hade möjlighet att erbjuda alla som önskade en plats. Under hösten märktes en minskad efterfrågan och i valpkursen fanns några platser lediga.

 

Verksamhetsplan utbildningssektorn Sävsjö Brukshundklubb 2023

Kurser till våren blir:

Valpkurs

Allmänlydnad

Agility

Tävlingslydnad

 

Klubben är som alltid i stort behov av att utbilda instruktörer.

Fick i uppdrag av styrelsen att undersöka hur vi kan uppmuntra instruktörerna t e x med lektioner efter eget önskemål, klädesplagg etc. Fick ingen respons men kan ta upp det igen. 

Jessica Krafft har varit i kontakt med mig under hösten och önskar komma till klubben och informera om vad de kan hjälpa oss med i utbildningssektorn. Tror det kan vara en bra ide.  

Information till de som vill anmäla ligger ute på hemsidan och sociala medier. Affischer sätts upp runt om i kommunen.

 För utbildningssektorn

Linda Karlsson            

Tävlingssektorn för bruks och lydnad.

Verksamhetsberättelse för år 2022.

 

Som tidigare under åren har två brukstävlingar anordnats. Spårtävling lägre och högre klass som hölls i maj och där 10 ekipage deltog.

Nästa brukstävling i augusti var söktävling lägre, högre och elitklass   och även där var det 10 deltagare.

Två lydnadstävlingar har klubben haft, en kvällstävling i början av juni och den traditionella tävlingen i Atomhallen i november.

Båda tävlingarna innefattade startklass – klass 3. På kvällstävlingen var det 12 deltagare och inomhustävlingen bidrog med 16 startande totalt.

Då deltagare till lydnadstävlingarna har minskat och kostnad för hyra av Atomhallen kvarstår så har beslutats att stryka den tävlingen för år 2023.

Anki har fått sin auktorisation som tävlingssekreterare i lydnad. Behov av sekreterare i bruks är något som klubben bör eftersträva att få till framöver, liksom tävlingsledare.

 

Verksamhetsplan för år 2023

Elitspår söndag 7 maj

Lydnadstävling startklass-klass 3 söndag 2 juli

Söktävling lägre- elitklass söndag 13 augusti

Ev. lydnadstävling startklass och klass1

Appelltävling spår

 För tävlingssektorn: Birgitta Persson

Verksamhetsberättelse för Rallylydnad 2022Under året har det varit en trevlig grupp som tränat rallylydnad på klubbens måndagsträningar. Det har varit en blandning av ekipage från nybörjare till mer erfarna. Några ekipage har även tävlat under året.


Sektorn önskar utbilda fler funktionärer så att klubben på sikt kan anordna tävlingar. Vi hoppas även inspirera ännu fler att träna rallylydnad.

Varma hälsningar
Ancki

Verksamhetsberättelse stugsektor/anläggning för år 2022

 Robotgräsklipparen har blivit en följetong med återkommande problem då den stannat och diskussion har förts om vad som kan göras för att komma tillrätta med gräsklippningen framöver.

Övre delen av stora planen har iordningsställts med utjämning av jord och sådd av gräsfrö. Kommunen visade sin goda vilja och skänkte omkring 120 ton fin matjord.

En städdag hölls på våren då det räfsades och snyggades till på området samt städades inomhus.

 

Verksamhetsplan för år 2023

Förhoppning finns om att klubben kan få mera jord från kommunen så att ytterligare del av planen kan jämnas till.

Få ordning på problemet med gräsklippningen.

Städdagar, inom- och utomhus.

 För sektorn:  Mikael Persson

Ekonomisk Verksamhetsberättelse för Sävsjö Brukshundklubb 2022

Resultatet för 2022 blev ett överskott med 13 203,44 kr.

Inkomsterna var 104 993,10 kr och utgifterna 91 789,66 kr.

Resultatet fördelar sig enligt bilagan.

 

Vid årets slut fanns följande på klubbens bankkonton

Föreningskonto                             71 603,10 kr

Placeringskonto                          107 347,93 kr

                                           

Totalt                                             178 951,03 kr

 

 

Styrelsen har tillsammans med sektoransvariga gjort en budget för 2023. Se bilaga.

 

Bodafors 2023-01-25

Gun Svensson

Gun Svensson

Kassör

Sävsjö BK  2023      
  2022-12-31  Budget 2023   
Medlemmar      
Medlemsavgifter          8 360,00 kr   11 655,00 kr Antal medlemmar 1/1 111 st à 150 k -45 kr 
Övriga kostnader -        1 623,00 kr -   2 000,00 kr  
medlemsaktivitet -        2 950,00 kr -   3 000,00 kr  
           3 787,00 kr     6 655,00 kr  
       
Tävlingssektorn      
Anmälningsavg         14 950,00 kr   11 600,00 kr  
Arvoden, Mat, Priser, -        7 333,00 kr -   5 650,00 kr  
Atomhallen, Material -        1 962,00 kr    
registreringsavg -        3 615,00 kr -   3 440,00 kr  
Utbildning   - 10 000,00 kr  
Lydnadstävl hösten       4 000,00 kr  
Övriga kostnader -           800,00 kr    
           1 240,00 kr -        3 490,00 kr  
       
       
Rallylydnadssektorn    ?????   
material -           495,00 kr    
  -           495,00 kr    
  -           495,00 kr    
       
Agility      
anmälningar          3 600,00 kr     7 500,00 kr  
priser -        2 737,00 kr -   1 500,00 kr  
Övriga kostnader   - 20 000,00 kr hinder
              863,00 kr - 14 000,00 kr  
       
       
       
Utbildningssektorn      
Kursavgifter         65 800,00 kr   78 000,00 kr 6 kurser à 1300 kr
Instruktörer    ????  resor  20 kr milen
utbildning     -   6 000,00 kr  
Övriga kostnader -        1 095,34 kr -   2 000,00 kr  
       
         64 704,66 kr   70 000,00 kr  
       
Serverings- stugsektorn      
Försäljning         13 176,00 kr   13 000,00 kr  
Inköp -        9 779,82 kr - 10 000,00 kr  
           3 396,18 kr     3 000,00 kr  
       
       
Övrigt      
       
Stuguthyrning          2 820,00 kr     3 000,00 kr  
Underhåll -      15 098,00 kr - 10 000,00 kr planen
El, Sophämtn, Vatten/Avlopp -      21 381,00 kr - 22 000,00 kr  
Gräsklippning -        4 740,00 kr - 22 000,00 kr Ny gräsklippare
Försäkring -        9 908,00 kr - 10 000,00 kr  
Övriga kostn fastigheten      
Övriga kostnader -        7 445,50 kr -   7 500,00 kr  
Bank -        4 539,90 kr -   4 500,00 kr  
  -      60 292,40 kr - 73 000,00 kr  
       
Medlemmar          3 787,00 kr          6 655,00 kr  
Utbildningssektorn        64 704,66 kr        70 000,00 kr  
Tävlingssektorn          1 240,00 kr -       3 490,00 kr  
Rallylydnadssektorn -          495,00 kr                   -   kr  
Agility            863,00 kr -      14 000,00 kr  
Serveringsektorn          3 396,18 kr          3 000,00 kr  
Övrigt -      60 292,40 kr -      73 000,00 kr  
Resultat        13 203,44 kr -      10 835,00 kr  

Valberedningens förslag inför Sävsjö Brukshundklubbs årsmöte 2023

 Ordinarie ledamot 1 år            Anders Bahls    ordförande                omval

Ordinarie ledamot 2 år            Annelie Carlsson kassör          nyval

Ordinarie ledamot 2 år            Jan Lewin                               omval

Ordinarie ledamot 2 år            Malin Floengård                     omval

Ordinarie ledamot 1 år            Jeanette Claesson             fyllnadsval

Ordinarie ledamot 1år             Marianne Lindblom sekr.  fyllnadsv 

Suppleant 2 år                         Mikael Persson                       omval

Ett år kvar i styrelsen

Ordinarie ledamot                  Anette Blomqvist

Suppleant                                Anna Dahlberg

 

Revisor 1 år            Linda Karlsson        nyval

Revisor 1 år            Ann-Mari Fanger    omval

Ledamot valberedningen 1 år sammank. vakant

Ledamot valberedningen 2 år                 vakant

Ledamot valberedningen 1 år                 vakant

 Valberedningen år 2022

Anna-Karin Petersson, Birgitta Persson, Sylvia Engfeldt         

Priser och plaketter till klubbens tävlande för år 2022

 Årets brukshund: Mixalex Maxxon, förare Birgitta Persson

Årets Agilityhund: Krösaskogens Zeke, förare Rolf Johansson

Årets Rallylydnadshund: Krösaskogens Zeke, förare Rolf Johansson

 Uppflyttningsplaketter:

Appellklass- lkl spår: Aryo Dei Centurioni, förare Anette Roos

Agility klass 1-2: Amikai-Dogs Aske, förare Rolf Johansson

Agility klass 1-2: Oaktoft Willow, förare Malin Floengård

Hoppklass 1-2: Amikai-Dogs Aske, förare Rolf Johansson

Hoppklass 1-2: Krabbagårdens Siv-Smörkola, förare Rolf J.

 Rallylydnad N-F: Jaxonville Hellurei Vaan, förare Rolf J.

Rallylydnad N-F: Agnes, förare Rolf Johansson

Rallylydnad F-A: Krabbagårdens Siv Smörkola, förare Rolf J.