Ansvariga för klubbens olika sektorer

 

Agility                                   Jan Lewin 070-625 74 22 syrene61@hotmail.com 

Anläggningen                    Mikael Persson  070- 951 87 38     loneslatt@hotmail.com

Rallylydnad                          Ancki Ekelund  070-842 64 42 ancki@klockaregard.se                                         

Tävling                                   Birgitta Persson  070-311 52 82  gitta.persson@gmail.com

Utbildning                            Linda Karlsson  070-838 53 73 lhkarlsson@hotmail.se

Valberedning samman kallande Anna-Karin Petersson 0709 49 44 66 ak-natt@hotmail.com

Webbansvarig                   Gun Svensson 070-636 42 40  gunm.gs@gmail.com

Serveringen                      Anette Blomqvist 0733-303 532 blomkvist_a@hotmail.com  

Medlemsansvarig              Gun Svensson och Ancki Ekelund