Anmälningar

Anmälan kan bara göras via Svenska Brukshundklubbens hemsida: www.sbktavling.se

 

Tänk på att anmälan ska vara klubben tillhanda senast tre veckor innan tävlingsdagen. Då ska även anmälningsavgiften finnas på klubbens konto, bankgironummer: 5853-3803.
För att vara säker på att få tillbaka avgiften vid giltigt förhinder måste du själv skicka ditt kontonummer till klubben. 

Har du frågor om klubbens tävlingar kan du kontakta ansvarig i tävlingssektorn:
Birgitta Persson, 0382–230 78, 070–311 52 82 gitta.persson@gmail.com

 

Tävlingslicens för oregistrerade hundar
Oregistrerade hundar kan vara med och tävla i lydnad, agility, freestyle samt göra viltspår-, gryt-, vallhunds-, och tjänstehundsprov. Från 1 januari 2008 krävs dock tävlingslicens. För att licens ska utfärdas krävs att hunden är ID-märkt och ägarregistrerad hos Svenska Kennelklubben, SKK. Ägarregistrering kostar 90 kronor och tävlingslicens 590 kronor.
Ansökan kan göras via internet: www.skk.se, under webbtjänst, tävlingslicens. Det går också att kontakta SKK:s medlemsavdelning, men då tar det längre tid innan licensen utfärdas och licensnumret krävs vid tävlingsanmälan.
SKK registrerar nu även tävlingsresultaten för oregistrerade hundar.