Trivselregler

Alla är hjärtligt välkomna att besöka vår klubbstuga och rasta sina hundar i den fina omgivningen.
Men för allas trevnad har vi några enkla regler som är lätta att följa och som skapar trivsel för alla
som besöker vår anläggning och klubbstuga Nostippen.

* Hundar får gärna rastas runt området men inte på appellplanen.
* Löptikar i höglöp får stanna hemma
* Inga fimpar på marken
* Hundbajset ska alltid plockas upp och slängas i anvisade postlådor.
* Allt skräp ska kastas i soptunnor, papperskorgar eller askkoppar
* Hjälp dina klubbkompisar.
* Uppbunden hund ska vara tyst.
* Alla hundar och hundägare har lika värde i vår klubb.

På grund av nedsmutsning av golv och väggar får hundar inte vistas i vår klubbstuga. Undantag när
kursledare så medger, för funktionär vid ensamt jobb samt vid uthyrd stuga.

Att alla plockar undan efter sig är en självklarhet. Om alla hjälps åt alla hålla stugan i bra skick och följer
dessa enkla regler kommer det att vara trevligare och lätt att besöka Nostippen.

Vid tillfällen då anläggningen är uthyrd har Sävsjö BK:s medlemmar tillgång till toaletter och träningsplan
efter visad hänsyn till den som hyr. Samma sak gäller då klubbens egna kurser pågår.