Nedlagd soptipp kan kosta 28 miljoner att sanera

19 mars 2023 09:29

Sävsjö kommun avsätter 20 miljoner för sanering av en nedlagd soptipp. Kostnaden kan bli betydligt högre än så, särskilt om platsen ska återställas.

Text: 

Maria Ivarsson

 

 

 

Sävsjö kommun har avsatt 20 miljoner till en framtida sanering av Nostippen, men beräkningen visar att det kan kosta över 28 miljoner.

Bild: Lars Bernfalk, Maria Ivarsson

Under uppskattningsvis fem år deponerades sopor av olika slag öster om Eksjöhovgårdssjön. Platsen är i dag täckt av gräs och används som träningsbana av Sävsjö brukshundsklubb. Den nedlagda deponin är en av två som efter tidigare utredning har bedömts tillhöra riskklass 2 på en fyrgradig skala.

Senast nästa år ska kommunen ha tagit fram en övergripande plan för hur arbetet med de elva nedlagda deponierna ska gå vidare. De som tillhör riskklass 1 och 2 ska ha utretts vidare senast 2040. I Sävsjö kommun finns ingen känd nedlagd deponi som tillhör riskklass 1.

Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 20 miljoner av fjolårets överskott till en framtida sanering av tippen utanför Sävsjö, Nostippen kallad. Hur mycket det verkligen kan kosta är det ingen som riktigt vet.

Den nyligen påbörjade saneringen av Sockerklaras park i centrala Sävsjö beräknas kosta drygt två miljoner kronor. Där ska saneringen ske på plats med hjälp av växten salix. Det innebär att det inte krävs några transporter, och de förorenade massorna är betydligt mindre omfattande.

En mycket grov beräkning är att avfallslagret på Nostippen är på cirka 75 000 kubikmeter. Det skulle krävas över 3400 lastbilstransporter från den nedlagda deponin till den nuvarande på Flishult visar kommunens beräkning.

Transportkostnaden beräknas på det osäkra underlaget sluta på över 4,1 miljoner. Till det tillkommer en inte obetydlig deponiavgift för de förorenade massorna. Den kan antas uppgå till 24 miljoner. Totalt skulle det kosta cirka 28 miljoner enbart att göra sig av med massorna.

Finns det sedan en ambition att återställa området med motsvarande mängd massor, så handlar det om ytterligare 15 miljoner kronor.

I den grova kalkylen ingår inte kostnader för exempelvis arbetsledning, manskapsbodar och dragning av el.

Läs även: Nedlagd soptipp utreds igen: ”Inget sånt får finnas kvar”

 

Nedlagd soptipp utreds igen: ”Inget sånt får finnas kvar”

19 mars 2023 08:48

Hundklubbens övningsbana döljer en hemlighet. Under gräset finns en av elva nedlagda soptippar i kommunen. En utredning ska visa om deponin behöver åtgärdas.

Text: 

Maria Ivarsson

 

 

 

Under brukshundklubbens övningsbanor finns en nedlagd deponi som är riskklassad som en tvåa.

Bild: Maria Ivarsson

Under uppskattningsvis fem år dumpades sopor på östra sidan av Eksjöhovgårdssjön. Inledningsvis var det stubbar och rivningsved som samlades på hög, men efter hand var det mer blandade sopor som fick sin slutstation på platsen. Det finns även uppgifter om att det eldats kemikalier och oljefat. Soptippen lades ner 1974.

Spåren av deponin, Nostippen kallad, är inte synliga i dag. Tippen är täckt, och gräsytan är numer hundklubbens övningsområde. Den nedlagda deponin är en av elva som finns inom kommunen. Åtta av dem ligger på kommunal mark.

Två av deponierna tillhör riskklass 2, den näst högsta av fyra nivåer. Nostippen är en av de högst klassade deponierna i kommunen. De undersökningar som tidigare gjorts av sedimentet visade på extremt höga halter av järn, låga till måttliga halter av krom, och låga halter av koppar, nickel och zink.

I grundvattnet var samtidigt halterna av zink och bly mycket höga. Konduktiviteten var hög, vilket innebär att vattnet har hög förmåga att leda elektricitet. Det är ett tecken på föroreningar.

Provtagningen har inte varit särskilt omfattande utan har mest genomförts för att kunna riskklassa deponin. Nu planeras för en mer grundlig kartläggning av Nostippen.

— Vi prioriterar den, vad vi behöver göra. Den är ingen utpekad miljöfara som det ser ut i dag, men inget sånt får finnas kvar.

— Om man gör en grundlig undersökning så kan man kanske sänka riskklassen på den i stället, så att man inte gör för mycket i onödan, säger kommunens miljöchef Henrik Gustavsson.

En sanering är dyr, så det finns skäl att ta reda på hur mycket som behöver göras.

— Det kan kosta mångmiljonbelopp bara att schakta en sån här, och då vill man ha väldig koll om man börjar schakta så att det inte börjar sprida sig i stället.

En handlingsplan ska tas fram senast under nästa år, och det arbetet är påbörjat.

 En del i den är att få loss pengar, så där har vi börjat precis, säger Henrik Gustavsson.

I Sockerklaras park i centrala Sävsjö ska salix användas för att sanera marken. Det är en metod som är betydligt billigare, men som tar flera år. Om den kan vara aktuell även för Nostippen vill Henrik Gustavsson låta vara osagt.

— Det bror på vad man hittar för ämnen i marken, och hur lång tid man har på sig. Det kan vara en lösning där också, men man tittar på olika metoder sen.